10 grudnia 2023

Szlachetna Paczka i Bank BNP Paribas – razem dla potrzebujących

Bank BNP Paribas jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 2018 roku wspierając program na wiele sposobów. Razem pokazujemy, jak ważne i fajne jest pomaganie oraz troska o to co dzieje się wokół nas. W tym roku w Weekend Cudów również dzięki współpracy Banku BNP Paribas i Szlachetnej Paczki połączymy tysiące osób we wspólnym pomaganiu i zmianie świata na lepsze. Chcemy by nasza współpraca inspirowała innych.

Za nami nie najłatwiejszy rok. Jest jednak coś, czego inflacja czy drożyzna nas nie pozbawiły. To wspólne działanie, niesienie wsparcia potrzebującym i radość, która płynie z jednoczenia się w pomaganiu. W Weekend Cudów tysiące rodzin otrzymają coś więcej niż tylko pomoc materialną. Zyskają wiarę i nadzieję na lepsze jutro. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca Szlachetnej Paczki i Banku BNP Paribas. Nasza współpraca to realne działania, a nie tylko deklaracje. Poza wsparciem finansowym Paczki, bank aktywnie angażuje swoich pracowników w pomaganie, realizując największy program wolontariatu pracowniczego w ramach Szlachetnej Paczki. Również Klienci Banku BNP Paribas przez cały rok mają okazję włączać się w rozwój pomocy niesionej przez Szlachetną Paczkę. 

Pracownicy banku pomagają ze Szlachetną Paczką

Bank BNP Paribas zainspirował tysiące swoich pracowników do działań wolontariackich. Na początku było to oddolne działanie społeczne. Bank poszedł jednak za głosem pracowników i zdecydował o organizacji programu wolontariatu pracowniczego w skali całej firmy. Tak dynamiczny rozwój wewnętrznej akcji wolontariackiej nie byłby możliwy bez Fundacji BNP Paribas, która od początku koordynuje i wspiera zaangażowanie bankowych liderek i liderów.

Zespoły bankowych wolontariuszy od początku naszej współpracy pomogły ponad 850 rodzinom. Co roku skala zaangażowania pracowników banku i Grupy BNP Paribas się zwiększa. Tylko w 2022 roku w pomoc zaangażowało się 3028 wolontariuszy i wolontariuszek z banku i spółek Grupy BNP Paribas. To niemal ⅓ organizacji. Wszystkich niezależnie od zajmowanego stanowiska połączyła idea mądrego pomagania. W 2022 roku razem z partnerami społecznymi i biznesowymi przygotowali pomoc dla 205 rodzin, poświęcając na to działanie ponad 18 715 godzin. W tym roku ponad 150 zespołów przygotowuje paczki dla 163 rodzin.

Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska zarządu Fundacji BNP Paribas zauważa, że pracownicy chcą angażować się w wolontariat i tłumaczy, co połączyło bank z Paczką: „Jesteśmy instytucją, która cele społeczne ma wysoko w swojej hierarchii. Widzimy wśród naszych pracowników bardzo duże zaangażowanie, potrzebę pomagania innym. Stowarzyszenie WIOSNA ze swoim doświadczeniem pomaga nam i naszym pracownikom dotrzeć do ludzi, którzy są w potrzebie”.

Współpracując ze Szlachetną Paczką Bank BNP Paribas, realizuje dwa z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakim są: walka z ubóstwem (cel 1) i nierównościami w kraju i między krajami (cel 10). Więcej informacji na stronie BNP Paribas pomaga z Paczką.

Bank zaprasza też do wsparcia Paczki swoich klientów

Przez cały grudzień w ramach kampanii „Pomagaj razem z Bankiem BNP Paribas” bank zachęca i promuje pomoc dla Szlachetnej Paczki. W trakcie trwania kampanii bank zobowiązał się do podwojenia każdej wpłaty zrobionej na konto Szlachetnej Paczki przy pomocy strony https://www.pomaganiejestfajne.pl/ bez względu na to, z jakiego banku czy przy użyciu jakiego narzędzia zostanie dokonana. Ponadto, bank ułatwia swoim Klientom przekazanie darowizny na cel Szlachetnej Paczki poprzez uruchomienie opcji szybkich zdefiniowanych przelewów – zarówno mobilnych w aplikacji GOmobile, jak internetowych w serwisie GOonline.

„Wobec zmieniającej się rzeczywistości, Szlachetna Paczka ma pewność, że może polegać na swoim partnerze strategicznym Banku BNP Paribas. Tak jest już od 6 lat. Daje to duże poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy wdzięczni, że mądra pomoc, czyli zapewnienie rodzinom z Paczki dokładnie tego, czego potrzebują, poprzez nawiązanie relacji, która daje nadzieję na zmianę życia – jest propagowana na coraz większą skalę wśród pracowników, klientów i otoczenia naszego Partnera” – mówi Dominika Langer-Gniłka, Dyrektorka Działu Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenia WIOSNA, które stoi za organizacją Szlachetnej Paczki. 

Dziękujemy za wsparcie Szlachetnej Paczki i kolejny rok budującej współpracy.