12 stycznia 2023

Szlachetna Paczka w Banku BNP Paribas – to już świąteczna tradycja 

Dobro to wynik dzielenia  wiedzą o tym pracownicy Grupy i Banku BNP Paribas, którzy od 5 lat mnożą dobro ze Szlachetną Paczką. Pod koniec 2022 roku mieli dwa powody do świętowania, ściśle ze sobą powiązane: 200-lecie Grupy oraz rekordowe wsparcie potrzebujących, ponieważ organizacja przygotowała pomoc dla ponad 200 rodzin ze Szlachetnej Paczki. 

Bank BNP Paribas wspiera Szlachetną Paczkę jako partner strategiczny. Trwająca pięć lat współpraca stała się wzorem współdziałania organizacji pozarządowej z biznesem. Na szlachetny cel bank przeznaczył do tej pory ponad 4,7 mln zł. A tysiące bankowych wolontariuszy pomogło setkom rodzin z całej Polski, dzieląc się z nimi nie tylko przedmiotami, ale też swoim czasem i energią.  

Partnerstwo Banku BNP Paribas i Szlachetnej Paczki  

Partnerstwo zapoczątkowali oddolnie sami pracownicy, którzy zgłosili swoje zaangażowanie w inicjatywę Szlachetnej Paczki. Obecnie w działania pomocowe angażują się pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska, podkreślając, że Paczka w banku to już świąteczna tradycja.  

Na przestrzeni 5 lat wolontariusze pomogli setkom potrzebujących rodzin. Wśród nich jest pani Maria. Kobieta wzięła pod opiekę swoje wnuki, którymi rodzice nie byli w stanie się opiekować. Ze względu na brak uznania prawnej opieki nad dziećmi, pani Maria nie może liczyć na wsparcie z jakiejkolwiek instytucji. 4-osobowa rodzina – przed wizytą wolontariuszy – miała do dyspozycji tylko jedno łóżko, na którym spała babcia z najmłodszym wnukiem. Pozostałe dzieci spały na łóżkach polowych. Teraz każde dziecko ma swoje łóżko.  A pani Maria wraz z paczką otrzymała coś bardzo cennego – uwagę i docenienie, które dają jej siłę do dalszej opieki nad wnukami.   

Wolontariusze banku dotarli także do pani Katarzyny, która samodzielnie wychowuje dorastającego syna. Kobieta jest bardzo schorowana. Wiele lat temu zdiagnozowano u niej dwa tętniaki w mózgu. Od tamtej pory nie może pracować. Jeden tętniak pękł, ale w ostatniej chwili udało się uratować życie kobiety. Pani Katarzynie nie przysługuje renta chorobowa. Rodzina utrzymuje się z alimentów oraz niewielkiego zasiłku. Na przeżycie miesiąca pozostaje 459 zł na osobę.  

Współpracując ze Szlachetną Paczką, Bank BNP Paribas realizuje dwa z 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakimi są „koniec z ubóstwem” i „mniej nierówności”.  

Największy program wolontariatu pracowniczego  

Bank BNP Paribas zrealizował też największy program wolontariatu pracowniczego w historii Szlachetnej Paczki. W 2022 roku w wolontariat zaangażowało się aż 3028 wolontariuszy z Banku i spółek Grupy BNP Paribas, którzy podarowali również swój czas – 18 715 godzin –  przygotowując pomoc dla ponad 200 rodzin, którą zapakowano w 2805 pudeł. 

Potrzeby wsparcia rosły, dlatego Bank zainspirował do pomagania innych. Zaprosił swoich partnerów do włączenia się w Szlachetną Paczkę. Na zaproszenie odpowiedziało 30 organizacji – partnerów społecznych i biznesowych, z którymi na co dzień Bank tworzy biznes i walczy o świat, w którym jest miejsce dla każdego. 

Tak dynamiczny rozwój wewnętrznej akcji wolontaryjnej nie byłby możliwy również bez Fundacji BNP Paribas, która od początku koordynuje i wspiera zaangażowanie bankowych liderek i liderów. Poprzez organizację m.in. webinarów, dostarcza niezbędnej wiedzy oraz dba o najwyższą jakość przygotowywanych paczek, które trafiają do rodzin z każdego województwa Polski.   

Podwójna moc pomagania – tylko z Bankiem BNP Paribas 

Bank BNP Paribas aktywnie angażuje się w promocję pomagania, realizując także ogólnopolskie kampanie, takie jak „Pomaganie jest fajne” czy „Pomagaj razem z Bankiem BNP Paribas”.  

W 2022 roku równolegle z kampanią społeczną Szlachetnej Paczki trwała akcja „Pomagaj razem z Bankiem BNP Paribas”, w której bank zachęcał do wsparcia programu. W tym celu bank m.in. ułatwił swoim Klientom przekazanie darowizny na cel Szlachetnej Paczki poprzez uruchomienie opcji szybkich zdefiniowanych przelewów, zarówno mobilnych w aplikacji GOmobile, jak internetowych w serwisie GOonline. Kampania realizowana była w mediach społecznościowych, na stronie i w centrach  Klienta banku oraz na specjalnie utworzonej stronie www.pomaganiejestfajne.pl. W okresie trwania kampanii, czyli od 17 listopada do 26 grudnia, bank wspólnie z Klientami zebrał na rzecz Szlachetnej Paczki rekordową kwotę 850 000 złotych. Środki te pomogą Szlachetnej Paczce pracować przez cały rok, dostarczając mądrą pomoc, która pomoże konkretnym potrzebującym ludziom poczuć się ważnymi, zauważonymi i przywrócić w nich poczucie godności.   

Dziękujemy za miniony rok współpracy i strategiczne partnerstwo.