2 listopada 2018

TAK DZIAŁA PACZKA!

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. To wizja nowego kraju, w którym podziały między bogatymi a biednymi zostają zniesione.

TAK DZIAŁA SZLACHETNA PACZKA!

Człowiek w centrum

Ważny jest dla nas każdy człowiek. Łączymy potrzebujących z darczyńcami. Chcemy kompleksowo zmieniać ludzi, dając im nie rybę, nie wędkę, lecz mentalność wędkarza. Dlatego w tym roku np. robimy krok w kierunku biznesu: w ramach Paczki Biznesu uczymy biedne rodziny zarabiania pieniędzy i planowania budżetu domowego. Wprowadzamy finansowe szkolenia dla wolontariuszy, którzy następnie swoją wiedzę przekażą potrzebującym.

U nas stajesz się Bohaterem

Bohaterami są dla nas: wolontariusz, rodzina, darczyńca i dobroczyńca – wszyscy, którzy angażują się w projekt. Na każdym poziomie tak projektujemy doświadczenia, by każda z tych osób odkryła w sobie chęć przekraczania siebie – podejmowania wyzwań i ich wygrywania. To mentalność zwycięzcy sprawia, że pojedyncze osoby w SZLACHETNEJ PACZCE stają się liderami zmiany.

W Paczce tworzysz Drużynę

Wokół liderów jednoczymy kolejne osoby – wolontariuszy, darczyńców, firmy, zaangażowanych w projekt. W ten sposób budujemy wspólnotę opartą na otwartości, zaufaniu i wzajemnej inspiracji. To podstawa do oddolnego tworzenia społeczeństwa, w którym szukamy „czegoś więcej” – przekraczamy siebie dla innych, wspieramy się w wzajemnie – realizując np. ideę Mądrego Pomagania.

Uczymy zaradności już od dziecka

Paczka ma źródło w tym, że łączy biednych i bogatych, ale mamy też AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI – siostrzany projekt Paczki, w jego ramach przeprowadzamy dzieci od porażki w szkole, do sukcesu w życiu. Pomagamy uczniom, którzy mają problemy w szkole i często pochodzą z niezamożnych rodzin. Wydobywamy z nich potencjał. To prewencja biedy i nauka zaradności już od dziecka.

Zapraszamy do pomagania na wiele sposobów

Możesz wpłacać datki na Szlachetną Paczkę także na Facebooku! Wesprzyj nas i podziel się tą informacją ze znajomymi. Możesz też założyć zbiórkę grupową! Wykorzystaj swoją fejsową paczkę znajomych, by zachęcić ich do wspierania nas! Wejdź na nasz profil na FB i kliknij PRZEKAŻ DATEK w nagłówku lub ZBIÓRKA PIENIĘDZY / +UTWÓRZ

Rozwijamy pomoc specjalistyczną

Paczka to nie tylko pomoc przygotowywana przez darczyńców, ale również projekty specjalistyczne: Paczka Seniorów – skierowana do samotnych osób powyżej 60. roku życia. Aktywizujemy osoby starsze i wyciągamy je z osamotnienia. Paczka Prawników –praca prawnika z rodziną w systemie 1 na 1. Paczka Lekarzy – łączymy rodziny, w których barierą jest choroba, z Lekarzem, który udziela im darmowych konsultacji. Paczka Przygody – grupy wolontariuszy ruszają w Polskę tam, gdzie jeszcze nie było Paczki. Do małych miast i wiosek, by docierać do prawdziwej, ukrytej biedy.

WPŁACAM NA SZLACHETNĄ PACZKĘ