27 października 2022

To już piąty rok partnerstwa Szlachetnej Paczki i Banku BNP Paribas

Bank BNP Paribas już piąty rok wspiera rozwój i działalność Szlachetnej Paczki. Od początku współpracy bank przeznaczył na ten cel ponad 4,7 mln zł. Dzięki temu Szlachetna Paczka może planować długofalowe działania oraz projekty pomocowe, by docierać ze wsparciem do potrzebujących z całej Polski.

Wszystko zaczęło się wiele lat temu z inicjatywy pracowników, którzy oddolnie angażowali się w pomoc potrzebującym rodzinom. Z czasem świadomość i chęć współpracy rosła. Tak dynamiczny rozwój wewnętrznej akcji wolontariackiej nie byłby możliwy bez Fundacji BNP Paribas, która od początku koordynuje i wspiera zaangażowanie bankowych liderek i liderów.

Jednym z celów działalności Fundacji BNP Paribas jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dlatego współpraca ze Stowarzyszeniem WIOSNA doskonale wpisuje się w realizację naszej misji, a Szlachetna Paczka to dla nas szczególnie ważny projekt. Te 5 lat partnerstwa strategicznego zaowocowało wsparciem 479 rodzin, a także zaangażowaniem ponad 3 tysięcy pracowników banku. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ z okazji obchodów 200-lecia Grupy BNP Paribas, chcemy obdarować aż 200 rodzin – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Współpraca w liczbach

Jako partner strategiczny Bank BNP Paribas wspiera Szlachetną Paczkę od 2018 roku. To współpraca oparta o realne działanie, a nie tylko deklaracje. Wsparcie finansowe umożliwia realizowanie Paczki poprzez organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, dbanie o spójność standardów pomagania czy docieranie do miejsc i lokalizacji, gdzie Paczki jeszcze nie było.

Co więcej, Bank BNP Paribas aktywnie angażuje swoich pracowników w pomaganie, realizując program wolontariatu pracowniczego. Działające w ramach wolontariatu pracowniczego zespoły bankowe pokazały w ostatnich latach, że mimo pandemii, niesienie mądrej i efektywnej pomocy jest możliwe.

Tylko w 2021 w ramach zaangażowania pracowników Banku BNP Paribas pomoc dotarła do 145 rodzin z całej Polski! W Szlachetną Paczkę zaangażowało się wtedy 135 liderów-wolontariuszy z zespołami, łącznie aż 2 610 osób z różnych obszarów Banku oraz spółek Grupy BNP Paribas w Polsce. To największy projekt wolontariatu pracowniczego w historii Szlachetnej Paczki.

Zobacz, jak wyglądała współpraca Szlachetnej Paczki i Banku BNP Paribas w 2021 roku

Chcesz mieć wpływ na to, do ilu potrzebujących rodzin uda się dotrzeć w tym roku? Wejdź na www.superw.pl i zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki! Każdy wolontariusz to szansa na zmianę życia dla trzech rodzin.

Jak pomaga Bank BNP Paribas?

Współpracując ze Szlachetną Paczką, Bank BNP Paribas realizuje 2 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakimi są walka z ubóstwem i nierównościami.

Oprócz wsparcia finansowego i pomocy niesionej w ramach wolontariatu pracowniczego, Bank BNP Paribas aktywnie angażuje się w promocję pomagania, realizując ogólnopolskie kampanie, takie jak “Pomaganie jest fajne”, czy włączając swoich Klientów w działania na rzecz Szlachetnej Paczki. Klienci mogą m.in. wymieniać punkty zebrane w programie lojalnościowym mamBONUS na vouchery wspierające Paczkę, a także zaangażować się w projekt także finansowo za pośrednictwem strony www.pomaganiejestfajne.pl.

– Cieszymy się myśląc o kolejnym roku wspólnego pomagania- mówi na progu Kampanii Dominika Langer-Gniłka Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia. Nasza współpraca nieustannie się rozwija i angażuje się w nią coraz więcej osób, zespołów i Klientów banku. Dzięki Waszemu wsparciu Szlachetna Paczka może docierać do kolejnych potrzebujących i zmieniać ich świat. Nasza współpraca to też przykład wyjątkowej kooperacji opartej na wspólnych wartościach, dzięki czemu możemy wyznaczać nowe kierunki na rynku i dawać innym przykład, jak pomagać mądrze.

Więcej o współpracy Szlachetnej Paczki i Banku BNP Paribas przeczytasz tutaj: BNP Paribas – Partner Strategiczny Szlachetnej Paczki.