5 września 2023

Wolontariat w wyobrażeniach Polaków

Polska to kraj wolontariuszy

– tak myśli 62% z nas, a jak jest naprawdę?

Jak wolontariat wyobrażają sobie Polacy? Czy często angażują się w działania pomocowe? Co stoi na przeszkodzie do zaangażowania społecznego? Na te pytania odpowiedzi szukała Szlachetna Paczka, ogólnopolski program społeczny, którego głównym celem jest wsparcie Rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Na początku wojny w Ukrainie poziom aktywności wolontaryjnej Polaków był faktycznie wyższy niż w 2021 r. Obecnie skala pomocy jest jednak bliska tej sprzed pandemii.

Jeżeli chcesz zmieniać świat na dobre – zarówno świat najbardziej potrzebujących Rodzin i osób samotnych z najbliższej okolicy, jak i swój własny, nie czekaj. By zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce, wypełnij krótki formularz.

Czy Polacy są świadomi, jakie korzyści niesie wolontariat?

Badanie przeprowadzone przez Szlachetną Paczkę dowodzi, że Polacy mają świadomość korzyści, jakie płyną z udziału w wolontariacie. 48% badanych uważa, że wpis o wolontariacie w CV zwiększa szanse na rynku pracy, a 86% jest zdania, że wolontariat pomaga nabrać doświadczenia i kompetencji. 86% uważa również, że bycie wolontariuszem to powód do dumy. Mimo to w 2023 roku aż 51% Polaków nie angażowało się w żadną formę pomocy potrzebującym.    

Polacy mają świadomość korzyści, jakie płyną z udziału w wolontariacie, a mimo to ponad połowa nie angażuje się w żadną formę pomagania.

Dlaczego Polacy nie angażują się w wolontariat?

Co zadziwiające, niemal połowa badanych (44%) nie potrafi wskazać żadnej organizacji, która oferuje wolontariat. Tymczasem 61% organizacji w Polsce angażuje w sposób regularny lub akcyjny wolontariuszy. To ponad 40 tys. fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego rozsianych nawet w najdalszych zakątkach kraju, nie tylko w obrębie dużych miast. Zdaniem 29% badanych barierą jest natomiast nie tyle nieznajomość organizacji, ile brak wiedzy o tym, jak zgłosić się do wolontariatu.  

Powodów wciąż niskiego zaangażowania społecznego w wolontariat jest jednak więcej. Barierą staje się często brak czasu oraz – w dużej mierze mylne – wyobrażenia na temat sylwetki Wolontariusza.  

Kim są Wolontariusze w oczach Polaków?

Badani zgodnie uznali, że w wolontariat angażują się głównie młode kobiety, zorganizowane i sprawcze idealistki o ekstrawertycznym usposobieniu. To mądre i aktywne altruistki, które nastawiają się na długofalową pomoc najbardziej potrzebującym.  

Wyidealizowane wyobrażenia na temat wolontariuszy mogą onieśmielać i tłumić drzemiącą w wielu z nas chęć wspierania najbardziej potrzebujących

Do wolontariatu może dołączyć tak naprawdę każdy!

Dowodzą tego historie tysięcy Wolontariuszy i Wolontariuszek Szlachetnej Paczki:

Wolontariusz Krzysztof

Krzysztof do wolontariatu trafił niespodziewanie. Podczas jednej z edycji jako Darczyńca pomagał rozwozić zgromadzone Szlachetne Paczki. Handlowiec o ścisłym, analitycznym umyśle na własnej skórze doświadczył emocji związanych z Weekendem Cudów i w efekcie od incydentalnej roli pomocniczego kierowcy, przeszedł do obowiązków Wolontariusza, a następnie lidera zespołu Wolontariuszy w jednym z rejonów działania Szlachetnej Paczki. Podkreśla, że wolontariat w Paczce to dla niego okazja do szlifowania umiejętności aktywnego słuchania i wyrażania emocji.

Wolontariuszka Danuta

Danuta do wolontariatu Szlachetnej Paczki dołączyła już na emeryturze. Każdego roku do naszej drużyny dołącza ktoś nowy i wdrażamy go do działania. Tworzymy zgrany zespół i razem robimy dobro – mówi o swoich, często młodszych, koleżankach i kolegach z wolontariatu. Każdy rok to nowe doświadczenia, inne rodziny. Z jedną mam kontakt już od 8 lat. To babcia Aniela, Darczyńcy nie tylko zapewnili jej podstawowe potrzeby, ale też… wybudowali domek. Co to były za emocje! Teraz 84-latka żyje jak królowa. Ciągle się czegoś uczę, zarówno od Rodzin, jak i Darczyńców. Mam coraz więcej empatii, ale też asertywności, której mi brakowało.

Wolontariuszka Bogumiła

Bogumiła łączy w sobie skrajności – nieśmiałość i lekkie wycofanie z ogromną potrzebą pomocy drugiemu człowiekowi. Nie wiedziała, czy nadaje się na Wolontariuszkę Szlachetnej Paczki, czy zdoła umiejętnie poprowadzić rozmowy i relacje z zupełnie obcymi osobami. Obawy okazały się bezpodstawne, a Bogumiła zyskała wśród innych Wolontariuszy niezawodne grono nowych przyjaciół. Doświadczenia i kompetencje nabyte w wolontariacie okazały się z kolei bezcenne przy szukaniu nowej pracy.

Wolontariusz Paweł

Paweł łączy w życiu wiele ról: pracownika banku, studenta, sportowca. Interesuje się inwestowaniem, a w wolnych chwilach chodzi po górach i zwiedza świat. Jak znajduje czas na wolontariat w Szlachetnej Paczce? Do wolontariatu trafił, bo chciał zmienić coś w swoim życiu, otworzyć się na ludzi. Zachwyciłem się, jak początkowo obcy ludzie mogą razem stworzyć zespół i realnie pomóc ludziom z okolicy. Już wtedy wiedziałem, że chcę zostać tutaj dłużej. Tutaj można znaleźć iskrę do życia i świetnych przyjaciół na całe życie – podkreśla Paweł. Dla niego doświadczenie w Paczce było jednym z impulsów pozwalających zrobić krok do przodu w życiu zawodowym, dlatego nie traktuje zaangażowania w wolontariat jako dodatkowego, zupełnie odrębnego zajęcia, a sposób na samorozwój, który przy okazji dostarcza ogrom radości i satysfakcji.

Bez względu na zestaw cech charakteru, motywacji do trwania w wolontariacie czy osobistych korzyści z pomagania, wszyscy wspólnie podkreślają – jesteśmy w tym wolontariacie po to, żeby mieć realny wpływ na losy najbardziej potrzebujących, bo w Paczce widać efekty każdej minuty naszego zaangażowania. „My naprawdę zmieniamy świat na dobre – świat potrzebujących i nasz własny”. 

Trwa rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce

Tylko w zeszłej edycji Szlachetnej Paczki w pomoc zaangażowało się ponad 12 tys. Wolontariuszy i Wolontariuszek, którzy docierali do najbardziej potrzebujących, poznawali ich historie oraz potrzeby i pośredniczyli w przekazywaniu pomocy zorganizowanej przez Darczyńców. W efekcie Szlachetne Paczki o łącznej wartości niemal 60 mln zł trafiły do ponad 15 tys. Rodzin na terenie całego kraju.

Jeżeli chcesz zmieniać świat na dobre – zarówno świat najbardziej potrzebujących Rodzin i osób samotnych z najbliższej okolicy, jak i swój własny, nie czekaj. By zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce, wypełnij krótki formularz.

Badanie przeprowadzone dla Stowarzyszenia Wiosna na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1093 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Termin realizacji: 30 czerwca – 3 lipca 2023. Metoda: CAWI.