1 237 545 zł

1 237 545 zł

zebranych dzięki klientom Allegro

83 784

83 784

zakupionych Szlachetnych Cegiełek

65 231

65 231

klientów Allegro zaangażowanych w akcję

67 404

67 404

zakupionych Szlachetnych Cegiełek o nominale 10 zł