Akcje charytatywne, pomoc i działalność społeczna

AKCJE, POMOC I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

AKCJE, POMOC I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

W Stowarzyszeniu WIOSNA, które organizuje SZLACHETNĄ PACZKĘ, pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra i pomocy charytatywnej – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Nasze akcje charytatywne opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych a same działania charytatywne są dzięki temu skuteczne, niosą realną zmianę w życiu i beneficjentów pomocy, a także wolontariuszy i darczyńców.

SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy charytatywnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc charytatywna podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Od wielu lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc charytatywną coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy. Najważniejsza w SZLACHETNEJ PACZCE nie jest sama pomoc materialna, ale przede wszystkim spotkanie prawdziwie potrzebujących z drugim człowiekiem, który zainteresował się ich trudnościami i indywidualną historią.

Działalność charytatywna i społeczna SZLACHETNEJ PACZKI to inspirowanie ludzi do zmieniania swojego życia, stawienia czoła trudnościom, które powodują, że tkwią w danej, trudnej sytuacji życiowej. Do stawania się bohaterem codzienności. Inspirujemy do ciągłego wzrastania poprzez konkretne narzędzia pracy z trzema kluczowymi grupami w projekcie: wolontariuszami, darczyńcami i rodzinami. Te osoby wzajemnie na siebie wpływają, my zaś jako organizacja pośredniczymy w ich wzajemnym kontakcie i dajemy szansę, by się spotkali. W Polsce jedynie SZLACHETNA PACZKA jest jedynym projektem pomocowym działającym w takim modelu.

Zobacz jak działa Szlachetna Paczka

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to unikatowy program, w którym konkretna osoba otacza opieką konkretne dziecko – podopiecznego Akademii. Wolontariusz – tutor na cotygodniowych zajęciach poświęca mu wiele czasu i uwagi, pracując nad tym by zaczęło wierzyć w siebie, odbudowuje jego poczucie własnej wartości. Dzięki temu dziecko czuje, że jest ważne i wyjątkowe. Darczyńca, który funduje dla dziecka tzw. Indeks Sukcesów, wspiera dziecko w jego pracy. Dzięki wsparciu darczyńców Akademia może się rozwijać, a poprzez pracę z wolontariuszem dziecko zaczyna odnosić najpierw sukcesy w szkole, później również w życiu – zarówno prywatnym, jak i zawodowym.

Komu pomaga AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI? Paweł od dawna ma problemy z liczeniem, Adam po śmierci taty ma ogromne problemy w szkole, Karolina boi się, że zostanie poproszona do tablicy podczas lekcji.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI pomaga właśnie takim dzieciom. Dzieciom, które potrzebują wsparcia i pomocy. Dzieciom, które słyszą od innych „nie rokujesz!”. Dzieciom, które mimo młodego wieku, mają za sobą wiele trudnych historii, które odbijają się na ich szkolnych wynikach – te naprawdę nie są zadowalające. Dzieciom, które potrzebują człowieka, które w nie uwierzy i pokaże im, że one również mogą odnosić sukcesy.

W jaki sposób AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI pomaga najmłodszym? AKADEMIA nie zmienia świata, w którym żyje dane dziecko, lecz daje mu siłę i umiejętności, by poradziło sobie w tych niesprzyjających warunkach. Z tego powodu został stworzony System Motywatorów Zmiany – jest to unikatowa metodologia pracy z dzieckiem, która nakierowana jest na przemianę sposobu, w jaki dziecko myśli o sobie oraz swoich możliwościach.

W Systemie Motywatorów Zmiany przede wszystkim projektujemy doświadczenia, których dziecko nie miało jeszcze szansy do tej pory przeżyć. Pokazujemy świat, do którego w przyszłości może mieć dostęp. Dzięki takiemu podejściu dziecko nie musi, ale chce się uczyć i zdobywać postawione sobie cele.

Zobacz jak działa Akademia Przyszłości