Blik

Dziękujemy BLIK za tegoroczną współpracę czyli dodatkowe wsparcie finansowe wpłat BLIKIEM na Szlachetna PACZKĄ