Bank BNP Paribas

Dziękujemy Bankowi BNP Paribas za wieloletnie wspólne działania o szerokiej skali i strategiczne partnerstwo Szlachetnej Paczki już od 2018 roku. Partner całorocznie wspiera działalność Paczki, promuje ideę mądrego pomagania oraz angażuje pracowników w niesienie pomocy. Dziękujemy także Fundacji Banku BNP za kolejny rok wspólnie organizowanego wolontariatu pracowniczego na rzecz potrzebujących Rodzin w ramach Szlachetnej Paczki.