bp

Dziękujemy firmie bp za wieloletnie wsparcie finansowe Szlachetnej Paczki, które gwarantuje nam stabilność i rozwój programu.