Belvedere

Dziękujemy firmie Belvedere, Głównemu Partnerowi Cateringowemu Gali Ogólnopolskiej SZLACHETNEJ PACZKI 2015, za zapewnienie wszystkim gościom wydarzenia wykwintnych potraw i sprawnej obsługi kelnerskiej.