CBRE

Dziękujemy firmie CBRE Group za zaangażowanie finansowe jakim wsparła nas przy okazji XXI edycji Szlachetnej Paczki.