CISCO

Dziękujemy pracownikom firmy CISCO za kolejny rok wspracia w ramach Wolontariatu Pracowniczego, Wasza pomoc to nieopisany wkład w nasze działania.