Fundacja Deloitte

Dziękujemy Fundacji Deloitte za zaangażowanie swoich pracowników w wolontariat pracowniczy na rzecz Szlachetnej Paczki.