MASMI Poland

Przy wsparciu MASMI Poland realizowaliśmy badania jakościowe, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć etapy przygotowania paczki przez Darczyńców. Bardzo dziękujemy firmie MASMI Poland za wsparcie merytoryczne w projektowaniu badania, konstruowaniu narzędzi i analizie materiału.