Mięsna Paczka

Dziękujemy firmie Mięsna Paczka za wsparcie Szlachetnej Paczki w XXI edycji programu.