SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy firmie SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. za zaangażowanie finansowe, jakim wsparła nas w XXI edycji Szlachetnej Paczki.