Social WiFi

Pięknie dziękujemy spółce technologicznej Social WiFi za pomnażanie finansowego wsparcia dla projektu SZLACHETNA PACZKA oraz propagowanie idei mądrego pomagania.