Halls

Dziękujemy marce Halls za wsparcie Szlachetnej Paczki poprzez wybranie jej na jednego z beneficjentów organizowanej przez siebie akcji charytatywnej.