INTER CARS

Dziękujemy firmie Inter Cars za zaangażowanie finansowe, jakim wsparła nas w XXI edycji Szlachetnej Paczki oraz za popularyzację programu Szlachetna Paczka i zachęcanie pracowników do zostania Darczyńcami. Dziękujemy też za przeprowadzenie zbiórki, dzięki której firma, wraz ze swoimi pracownikami i klientami Grupy Inter Cars wsparła Szlachetną Paczkę.