Nvidia

Dziękujemy pracownikom firmy NVIDIA za wsparcie finansowe Szlachetnej PACZKI podczas eventu GRA PACZKA oraz za pomoc merytoryczną przy jego organizacji.