Czym jest PIT-38 i kto powinien go złożyć?

Czym jest PIT-38?

Rozliczenie podatku dochodowego dotyczy każdej osoby, która w danym roku uzyskała jakiekolwiek dochody. W zależności od rodzaju dochodów i ich źródła, należy wypełnić odpowiedni formularz PIT.

Formularz PIT 38 dla kogo jest przygotowany?

PIT-38 to deklaracja podatkowa, która służy do rozliczenia dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach lub udziałów w spółdzielni oraz pochodnych instrumentów finansowych. Służy także do rozliczenia realizacji praw wynikających z papierów wartościowych z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Co więcej,  formularza PIT-38 skorzystają również osoby, które uzyskały przychody lub poniosły koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

PIT 38 do kiedy należy rozliczyć?

PIT-38 należy rozliczyć w terminie zgodnym z harmonogramem rozliczeń podatku w 2024 roku. Rozliczając dochody za rok 2023, deklarację PIT38 należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wtorek). Należy go złożyć niezależnie od tego, z jakich innych źródeł uzyskuje się przychody.

Deklarację PIT-38 można złożyć w formie papierowej wypełniając formularz PIT-38. Inną formą jest rozliczenie online za pomocą programu pitax.pl, który pobierze dane z Portalu Podatkowego e-Urząd Skarbowy Ministerstwa Finansów i umożliwi w intuicyjny i szybki sposób bezpłatne oraz bezbłędne wypełnienie deklaracji, wykonując samodzielnie obliczenia oraz wyłapując błędy.

Skorzystaj z bezpłatnego programu PITax.pl:

Przychody rozliczane w PIT-38

Rozliczenie PIT-38 2023 dotyczy osób, które rozliczyć muszą dochody kapitałowe uzyskane prywatnie:

Wypełniając go musimy pamiętać, że przy PIT-38 istotne jest, którego z małżonków dotyczy rozliczenie. Ten PIT małżonkowie rozliczać powinni osobno.

Szczegółowe informacje o tym, jakie dochody należy wykazać w PIT-38, znajdziemy w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia

Jak rozliczyć PIT 38? Do tego celu potrzebny jest formularz PIT-8C. Formularz ten dostarczy dom maklerski bądź od broker, za pośrednictwem którego podatnik nabył papiery wartościowe. Jeśli płatnikiem jest broker lub biuro maklerskie, to on odprowadza podatek za inwestora.

Jeśli inwestor samodzielnie sprzedał akcje, nie otrzyma on formularza PIT-8C. W takiej sytuacji będzie musiał rozliczyć uzyskane w ten sposób środki jako „Inne przychody’ w przeznaczonym dla nich wierszu w części C na formularzu PIT-38.

PIT 38 – najczęstsze pytania

Częstym pytaniem jest, czy formularz PIT-38 dotyczy także tych osób, które mają obowiązek rozliczyć dochody kapitałowe uzyskane za granicą. W PIT 38 ujęte są dochody uzyskane za granicą. Są to dochody np. ze zbycia akcji, zbycia udziałów w spółkach, w tym także objętych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Osoby takie powinny złożyć dołączyć do PIT-38 załącznik PIT/ZG. Załącznik taki powinny wypełnić osobno dla każdego państwa, z którego uzyskiwane są dochody.

PIT 38 do pobrania

Pobierz formularz PIT 38:

Formularz PIT 38 pdf

PIT 38 jak wypełnić?

Aby dowiedzieć się jak wypełnić PIT-38, należy pobrać wzór zeznania ze strony https://www.szlachetnapaczka.pl/jedenprocent/. Następnie należy wypełnić go zgodnie z uzyskanym z biura maklerskiego bądź od brokera PIT-8C. Do formularza należy wpisać także inne przychody – jeżeli nie korzystaliśmy z usług pośrednika finansowego, nie otrzymamy formularza PIT-8C, ale wpiszemy je do odrębnego wiersza w części C formularza PIT-38. Podstawą opodatkowania dochodów kapitałowych jest pomniejszony o koszty uzyskania przychód. PIT-8C pomoże w jego ustaleniu, ale należy także pamiętać o innych przychodach, nieujętych w otrzymanych formularzach, które jednak również należy rozliczyć, wpisując je do części C formularza PIT-38.

Jeśli inwestor chce, może w deklaracji odliczyć wysokość podatku płaconego za granicą. Może to zrobić, jeśli osiąga dochody jednocześnie za granicą i w Polsce. Musi on wówczas do deklaracji PIT-38 dołączyć załącznik PIT/ZG.

Prostym sposobem na złożenie deklaracji jest jednak złożenie jej za pośrednictwem programu do rozliczeń. Takim programem jest bezpłatny program PITax.pl, dostępny w wersji do ściągnięcia na komputer oraz w wersji online.

Warto pamiętać, że wypełniając PIT-38 można przekazać 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wypełnij PIT za pomocą programu PITax i przekaż 1,5% Stowarzyszeniu Wiosna, które realizuje Szlachetną Paczkę i pomóż najbardziej potrzebującym:

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku