Działalność nierejestrowana – podstawowe informacje

Od 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia działalności bez zakładania firmy. Możesz przetestować pomysł na biznes bez rejestrowania tej działalności i tym samym dorobić do swojej pensji z etatu. Sprawdź jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić działalność nieewidencjonowaną i jak ją rozliczyć.

Kto i kiedy może wykonywać działalność nierejestrowaną?

Działalność bez rejestracji w CEIDG może wykonywać osoba, która:

Limity w działalności nierejestrowanej

Do końca czerwca 2023 r. przychód z działalności nierejestrowanej w żadnym miesiącu jej prowadzenia nie mógł przekroczyć 50% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę (po przekroczeniu tego limitu należy obowiązkowo zarejestrować prowadzoną przez siebie działalność). W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. limit ten wynosił więc 1745 zł. Jednakże, z dniem 1 lipca 2023 r. podniesiono ten limit do 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. limit ten wynosi więc 2700 zł, od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. jest to 3181,50 zł, natomiast między 1 lipca 2024 r. a 31 grudnia 2024. będzie to 3225 zł.

Do limitu wlicza się:

Jeśli w jakimkolwiek miesiącu przekroczysz wskazany wyżej limit przychodu, to masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

Jakie mam obowiązki?

Z prowadzeniem działalności nierejestrowanej wiążą się oczywiście obowiązki. Wśród najważniejszych są:

Skorzystaj z kreatora PIT i miej pewność poprawnego wypełnienia odpowiedniego formularza PIT i uwzględnienia wszystkich przysługujących Ci ulg:

Na co warto zwrócić uwagę?

Pamiętaj o upewnieniu się, czy:

Limit obrotów, który obliguje do posiadania kasy fiskalnej wynosi 20 000zł. Przy obowiązujących limitach dla działalności nierejestrowanej możliwe jest więc zaistnienie sytuacji, w której nie jest wymagane rejestrowanie działalności gospodarczej, ale istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Wysokość obrotu nie ma jednak znaczenia w przypadku wykonywania czynności określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przypadku określonych tam towarów i usług (m.in. sprzedaż sprzętu fotograficznego, wyrobów tytoniowych, usługi fryzjerskie, kosmetyczne) obowiązek rejestrowania na kasie istnieje już od pierwszej sprzedaży.

Podobnie jak w działalności gospodarczej – obowiązuje limit sprzedaży w wysokości 200 000 zł, aby skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Jednak również tutaj istnieją wyjątki i w ustawie o VAT określone są czynności wykluczone z tego zwolnienia. Należą do nich m.in. sprzedaż części samochodowych, usługi doradcze. Jeśli wykonujesz czynności wykluczone ze zwolnienia z VAT, to, mimo że nie masz zarejestrowanej formalnie firmy – musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Jak rozliczyć działalność nieewidencjonowaną?

Dochody z działalności nierejestrowanej są opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jak już wspomnieliśmy – należy je rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT-36

Jak to zrobić? Bardzo prosto.

Zliczasz wszystkie przychody oraz poniesione koszty z całego roku 2023 i wpisujesz je w formularzu PIT-36 w sekcji E.1 w wierszu 9 Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy.

Różnica kwoty przychodów (wpisanej w Pole 132) i kwoty poniesionych kosztów (wpisanej w Pole 133) daje nam kwotę dochodu, którą należy wpisać w polu 134 (podczas wypełniania zeznania w wersji elektronicznej pole 134 – dochód, lub 135 – strata, liczy się automatycznie i nie wpisujemy go ręcznie).

Przekazując 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce, pomożesz wspierać najbardziej potrzebujące osoby w Polsce:

Program PITax ułatwiający wypełnienie PIT: