Koszty uzyskania przychodu 2023 – dwie umowy o pracę

W 2023 roku pracowałeś na umowy o pracę u więcej niż jednego pracodawcy i zastanawiasz się, jakie koszty uzyskania przychodu zastosować? To bardzo proste. Koszty uzyskania przychodu z dwóch stosunków pracy (podobnie zresztą jak koszty uzyskania przychodu z kilku stosunków pracy) są zryczałtowane i zależą od tego, czy nasze miejsce pracy znajduje się w tej samej miejscowości, w której mieszkamy, czy też w innej. 

Koszty uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku pracy

W zeznaniu podatkowym za rok 2023 (czyli tym, które składamy w roku 2024) należy zastosować takie same zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, jak w poprzednich latach. Tak więc, jeśli pracowałeś w tej samej miejscowości, w której mieszkasz, Twoje koszty uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku pracy nie mogą przekroczyć 4500 złotych rocznie, natomiast jeżeli pracowałeś poza miejscowością zamieszkania, limit ten wynosi do 5400 złotych rocznie. Limity te obowiązują już kilka lat, ponieważ po raz pierwszy miały zastosowanie w zeznaniu za rok 2020. 

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców a koszty uzyskania przychodu

Być może zastanawiasz się, czy wyżej określone podwyższone koszty uzyskania przychodu dla więcej niż jednego stosunku pracy mają zastosowanie również w sytuacji, gdy w 2023 roku pracowałeś na dwie umowy o pracę u różnych pracodawców. A może limit dotyczy wyłącznie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy? Uspokajamy – każdą umowę o pracę, niezależnie od tego, czy jest zawarta z tym samym czy innym pracodawcą, traktuje się jednakowo, więc nie jest tutaj istotny podmiot, na rzecz którego świadczyłeś pracę.