Który PIT wypełnić? Rodzaje PIT-ów

Który PIT wypełnić? Sprawdź rodzaje PIT-ów i przeczytaj nasz poradnik podatnika.

Sprawdź rodzaje PIT-ów i przeczytaj nasz poradnik podatnika

Podstawowe formularze PIT

Do najpopularniejszych, podstawowych formularzy PIT należą:

Druk PIT-28 

Druk PIT-28 jest przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy także osób uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy bądź poddzierżawy, a także osób osiągających przychody ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Pit 28S składany jest w związku z rozliczeniami podatkowymi po śmierci przedsiębiorcy korzystającego z opodatkowania ryczałtem.

Druk PIT-36

Druk PIT-36 wybierzesz, jeżeli w danym roku:

Dotyczy to jednak wyłącznie następujących przychodów:

Druk PIT-37

Przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz osiągają przychody z umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Druk PIT-38

Druk PIT-38 przeznaczony jest dla osób, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, realizacji wynikających z nich praw oraz udziałów w spółkach mających osobowość prawną. PIT-38 wypełniają także podatnicy, uzyskujący przychody z tytułu objęcia akcji w spółkach mających osobowość prawną bądź wkład w spółdzielniach w zamian za wkład inny niż pieniężny, w postaci innej niż przedsiębiorstwo.

Jeśli masz wątpliwości który formularz PIT wypełnić, możesz skorzystać z prostego i intuicyjnego kreatora w programie PITax.pl:

Który PIT wypełnić – 36 czy 37?

Deklaracje PIT-36 i 37 to najpopularniejsze formularze rozliczeniowe. Który z nich będzie odpowiedni dla Ciebie?

PIT-37

PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy swoje przychody uzyskują i rozliczają za pośrednictwem płatników. Obowiązuje zatem pracowników, zleceniobiorców, emerytów oraz inne osoby, za które zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Rozliczając się formularzem PIT-37 możliwe jest również rozliczenie wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko (spełniając odpowiednie warunki).

PIT-36

PIT-36 przeznaczony jest dla osób uzyskujących dochody (na zasadach skali podatkowej 12-32%) bez pośrednictwa płatnika. Będą to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działalność nierejestrowaną/nieewidencjonowaną. Nie rozliczą się na jego podstawie natomiast osoby prowadzące działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym (wyjątkiem będzie posiadanie dwóch działalności — jednej rozliczanej wg skali PIT-36, drugiej ryczałtem; podatnik składa wówczas dwie odrębne deklaracje).

1,5% dla OPP

Rozliczając PIT warto skorzystać z możliwości przekazania 1,5% podatku wybranej OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Przekazując 1,5% Szlachetnej Paczce, działasz realnie i wspierasz najbardziej potrzebujących.

Inne rodzaje PIT-ów

Poza najpopularniejszymi deklaracjami PIT-37 oraz PIT-36, istnieją również inne rodzaje PIT-ów. Należą do nich m.in.:

PIT-11 

PIT-11 to deklaracja służąca do wprowadzenia informacji na temat zaliczek oraz dochodów uzyskiwanych w ramach podatku dochodowego. Wypełnia ją pracodawca.

PIT-8c 

PIT-8C to deklaracja przeznaczona dla podatników uzyskujących dochody giełdowe bądź zdobyte podczas sprzedaży papierów wartościowych i innych podobnych form. PIT-8c dotyczy również rozliczeń z wszelkich nagród, dotacji, stypendiów i alimentów.

PIT-39 

PIT-39 to deklaracja, według której rozlicza się podatnik uzyskujący dochody ze sprzedaży nieruchomości.

PIT-38 

PIT-38 to deklaracja służąca do rozliczania dochodów uzyskanych przez sprzedaż papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Na tym druku swoje zeznanie podatkowe składają również osoby uzyskujące dochody z udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną.

PIT-OP 

PIT-OP to deklaracja dotycząca emerytów/rencistów, których rozlicza ZUS. Wtedy taka osoba może przekazać swój 1,5% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, składając do końca kwietnia do urzędu skarbowego PIT-OP.

Wybierz właściwy dla siebie formularz PIT. Druki PIT 2023:

Rozliczam się ryczałtem Formularz PIT 28 pdf
Jestem przedsiębiorcą Formularz PIT 36 pdf
Jestem przedsiębiorcą liniowym Formularz PIT 36L pdf
Pracuję na etat, zlecenie lub dzieło Formularz PIT 37 pdf
Gram na giełdzie Formularz PIT 38 pdf
Sprzedałem nieruchomość Formularz PIT 39 pdf
Jestem rencistą lub emerytem Formularz PIT OP pdf

Który PIT wypełnić? To najważniejsze pytanie przy składaniu zeznania podatkowego. Przed wypełnieniem druku warto upewnić się, że wybrana deklaracja jest odpowiednia względem uzyskiwanych przez podatnika dochodów.

Wypełnij odpowiedni PIT, korzystając z bezpłatnego programu PITax:

Rozliczając roczny dochód, pamiętaj o przekazaniu 1,5% podatku na pomoc najbardziej potrzebującym. Wesprzyj Szlachetną Paczkę i działaj realnie.