Brand

Ulga podatkowa na dziecko — na jakich zasadach jest przyznawana?

Jeżeli posiadasz dzieci, wypełnienie Twojego rocznego zeznania podatkowego (czyli PIT-a) może zająć Ci trochę więcej czasu, ale przyniesie także wymierne korzyści finansowe. Ulga podatkowa na dzieci to jedna z najpopularniejszych ulg, dzięki której do Twojego domowego budżetu może wrócić sporo pieniędzy – dowiedz się więcej, jak z niej skorzystać!

 

Kto może otrzymać ulgę podatkową na dzieci?

Ulgę podatkową na dziecko możesz otrzymać, jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską, jesteś opiekunem prawnym lub rodzicem zastępczym dziecka (lub dzieci):

 małoletniego;

do 25 roku życia, które nadal się uczy, a jego roczny dochód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył kwoty 3 089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej);

otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek.

 

Ulgi nie można natomiast wykorzystać, jeżeli:

 prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się podatkiem liniowym (PIT-36L);

 prowadzisz działalność i rozliczasz się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) – przy czym ulga należy Ci się, jeżeli osiągasz przychody opodatkowane ryczałtem z najmu prywatnego (ten sam PIT);

 jesteś armatorem eksploatującym handlowe statki morskie w żegludze międzynarodowej (czyli płacisz podatek tonażowy).

 nie rozliczysz także ulgi na pierwsze dziecko, jeżeli Twoje dochody przekraczają 56 tysięcy zł. rocznie (112 tysięcy w przypadku wspólnie rozliczających się małżeństw) - przy kolejnych dzieciach dochód rodziców nie jest już brany pod uwagę;

Rozlicz się z bezpłatnym programem i sprawdź, jakie ulgi Ci przysługują >

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej na dzieci?

Ulga podatkowa na dzieci rozliczana jest w systemie miesięcznym, zatem przysługuje za każdy miesiąc roku, w którym spełnione zostały warunki do jej otrzymania. Oznacza to, że jeżeli Twoje dziecko urodziło się we wrześniu, możesz odliczyć sobie ulgę za 4 miesiące (wrzesień-grudzień). A jeżeli studiujące dziecko skończyło 25 lat w marcu, odliczenie przysługuje Ci jedynie za 3 miesiące tego roku.

Przeczytaj także o możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem >

 

Infografika: jak obliczyć ulgę podatkową na dzieci?

 

W przypadku posiadania większej liczby dzieci, kwota odliczenia może przekroczyć wysokość należnego podatku. W takich przypadkach możesz wnioskować do urzędu skarbowego o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko, o ile płacisz (lub Twój pracodawca płaci) składki ZUS i/lub składki zdrowotne. Kwota zwrotu nie może bowiem przekraczać sumy odprowadzonych w ciągu roku składek.

Skomplikowane? Nie przejmuj się – pobierz program, który obliczy wszystko za Ciebie >

Jakie dokumenty potrzebne są do otrzymania ulgi na dziecko?

Aby otrzymać ulgę na dzieci, do zeznania rocznego należy dodać załącznik w postaci PIT/O, gdzie możesz podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL. Jeżeli dzieci nie posiadają numeru PESEL, potrzebne będą ich imiona, nazwiska i daty urodzenia.

Może zdarzyć się sytuacja, w której organy podatkowe będą chciały zweryfikować Twoje prawa do otrzymania ulgi. Jest to standardowa procedura, zatem nie martw się, a przygotuj zestaw dokumentów, które potwierdzą Twoje prawa. Mogą to być:

 odpis aktu urodzenia dziecka,

 zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły / na uczelnię wyższą,

 zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

 odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą.

500+ a rozliczenie PIT. Czy świadczenie należy rozliczać w zeznaniu podatkowym?

Wszystkie przyznawane przez państwo świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku, zatem jeżeli otrzymujesz 500+, nie musisz uwzględniać go w swoim rocznym rozliczeniu i możesz skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci.

Karta dużej rodziny a rozliczenie PIT.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą także korzystać z ulg w zakresie rozliczeń podatkowych. Co więcej – dla takich osób termin zwrotu podatku jest skrócony do 30 dni od dnia złożenia deklaracji! Złożenie deklaracji elektronicznie pomoże jeszcze przyspieszyć ten proces – pobierz bezpłatny program i rozlicz się bez wychodzenia z domu >

 

<<< Powrót do listy artykułów