WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW

Wspólne rozliczenie z małżonkiem to sposób, w jaki podatnicy pozostający w związkach małżeńskich mogą zaoszczędzić pieniądze. Jednak nie zawsze jest to opłacalne – przeczytaj artykuł i dowiedz się co zrobić, aby rozliczyć się wspólnie i w jakiej sytuacji będzie to dla Ciebie najbardziej korzystne!

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

WARUNKI ROZLICZENIA PIT WSPÓLNIE Z MAŁŻONKIEM

Jeżeli chcecie rozliczyć się wspólnie, musicie spełnić kilka warunków:

Nie do końca rozumiesz, jak to działa? Czytaj dalej albo skorzystaj z programu PITax.pl, który pomoże Ci prawidłowo się rozliczyć

JAK WSPÓLNIE ROZLICZYĆ PIT?

Aby rozliczyć wspólnie z małżonkiem PIT, nie potrzeba żadnych specjalnych upoważnień czy oświadczeń – wystarczy, że jeden z małżonków przy rozliczaniu PITa zaznaczy odpowiednią rubrykę i wprowadzi dane małżonka. Na deklaracji również wystarczy podpis jednej osoby. Złożenie wspólnej deklaracji przez jednego z małżonków traktowane jest jako oświadczenie, że współmałżonek upoważnia go do składania wspólnego rozliczenia.

Małżonkowie mogą wspólnie złożyć PIT-37 (w przypadku, gdy obydwoje pracują na umowie o pracę, o dzieło albo zleceniu) albo PIT-36 (w przypadku, gdy choć jeden z małżonków rozlicza dochody uzyskane z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Przy wspólnym rozliczeniu, upraszczając należy dodać do siebie dochody obojga małżonków, podzielić je przez dwa, a następnie ustalić podatek od tej kwoty. Następnie podatek ten mnożymy razy dwa. Skomplikowane? Skorzystaj z programu PITax.pl i rozlicz się wspólnie z małżonkiem w łatwy sposób

Ulgi od dochodu odlicza się osobno dla każdego małżonka, któremu ulgi przysługują. Przy sumowaniu dochodów zatem, dodajemy do siebie kwoty z już odliczonymi ulgami. Jeżeli macie dzieci, możecie także odliczyć ulgę prorodzinną od podatku. Przeczytaj więcej na temat ulgi podatkowej na dziecko >

Wspólne rozliczenie nie wyklucza również możliwości skorzystania z odliczenia darowizn, ani z przekazania 1% podatku (np. na Szlachetną Paczkę), do czego gorąco zachęcamy!

wspólne rozliczenie podatku małżonków infografika
Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem a rozliczenie osobno w uproszczeniu

ILE MOŻNA ZYSKAĆ ROZLICZAJĄC PIT Z MAŁŻONKIEM?

Nie w każdym przypadku wspólne rozliczenie jest opłacalne. Jeżeli jednak oboje współmałżonków rozlicza się wg skali, to nie ma możliwości, żeby na tym stracili – nawet, gdy oboje są poniżej progu. Czasem zdarzą się jedynie przypadki, kiedy to nie zrobi różnicy, czy rozliczycie się wspólnie, czy osobno.

Kiedy warto rozliczyć się wspólnie?

Najwięcej mogą zyskać małżeństwa, w których jeden z małżonków ma niewielkie dochody lub nie zarabia wcalea drugi tyle, że po odliczeniu ulg osiąga w ciągu roku dochód wyższy niż 85 528 zł. To znaczy, że wpada on już w drugi próg podatkowy. Gdyby rozliczał się osobno, od kwoty powyżej tych 85 528 zł musiałby odprowadzić 32% podatku, zamiast 17%. Tymczasem po zsumowaniu dochodów obydwu małżonków i podzieleniu ich na pół wychodzi kwota, która opodatkowana zostanie wedle niższego progu. Dzięki temu prawie połowa kwoty podatku zostaje w kieszeni!

Wspólnie rozliczyć się mogą także małżeństwa, w których jeden małżonek wykazał stratę z prowadzonej działalności (koszty uzyskania przychodów przewyższyły zyski). Jednak w przypadku straty, nie odejmujecie ich wysokości od dochodu drugiego małżonka, a traktujecie jako przychód zerowy.