Progi podatkowe w roku 2023/2024

Co to są progi podatkowe i kogo obowiązują?

Progi podatkowe to limity rocznych dochodów, którym przypisane są odpowiednie stawki podatku dochodowego. Obowiązują podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Dotyczą większości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli wybiorą ten sposób opodatkowania.

Jakie są progi podatkowe 2023?

Progi podatkowe dla osób fizycznych uzyskujących dochody z pracy są takie same jak progi dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą wybrać podatek liniowy, wtedy ich dochody opodatkowane będą stawką podatku 19% bez względu na ich wysokość.

Gdy chcemy ustalić progi podatkowe 2023 przy wspólnym rozliczeniu małżonków, należy dodać dochody obojga, a następnie powstałą kwotę podzielić na dwa i w ten sposób ustalić stawkę podatku. Małżonkowie rozliczający się wspólnie zapłacą podatek dopiero jeśli ich dochód po odliczeniach (wykazany w części E PIT 37) będzie wyższy od 60 000,00 zł.

Gdy ich dochód przekroczy kwotę 85528,00 to będą korzystali z kwoty wolnej od podatku tj. 30 000 zł, więc podatek zapłacą dopiero po przekroczeniu kwoty 115 528 zł (czyli 30 000 zł+85 528 zł). Jeżeli jednak limit ten zostanie przekroczony, dochody rozliczane będą na zasadach ogólnych, czyli część dochodu rozliczana będzie według stawki 12%, a część ponad kwotę 120 000 zł podatkiem 32%.

Wypełnij poprawnie PIT za pomocą wygodnego kreatora:

Limity progów podatkowych

I próg podatkowy 2023 – Pierwszy próg podatkowy

dotyczy osób, których roczny dochód wynosił nie więcej niż 120 000 zł. Do tej kwoty należny podatek wynosi 12%

II próg podatkowy 2023 – Drugi próg podatkowy

dotyczy osób, których dochód w ciągu roku przekroczył kwotę 120 000 zł. W takim przypadku muszą one zapłacić podatek w wysokości 32%, od nadwyżki ponad wskazaną kwotę.

III próg podatkowy 2023 – Trzeci próg podatkowy czyli podatek / danina solidarnościowa (podatek od najbogatszych)

obowiązek zapłaty daniny powstaje, gdy dochody przekroczą 1 000 000 zł; osoby takie oprócz podatku liczonego tradycyjnie płacą dodatkowo 4% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Kwota wolna od podatku 2023

W 2023 roku obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000,00 zł. Tym samym podatnicy mogą odliczyć od podatku kwotę 3 600,00zł.

Jak zatem obliczyć podatek dochodowy od stycznia 2023 roku?

Jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą, powinien on opłacać zaliczki na podatek dochodowy od momentu, kiedy jego dochody przekroczą kwotę wolną od podatku (30 000 zł).

Jak obliczyć podatek dochodowy przedstawia poniższy wzór: 

Jeśli dochody wynoszą mniej niż 30 000 zł, a więc mniej niż kwota wolna od podatku, podatku nie nalicza się

Jeśli dochody mieszczą się w przedziale 30 001 zł – 120 000 zł, do obliczenia wysokości podatku stosuje się wzór 12% – 3600 zł 

Jeśli dochody przekraczają kwotę 120 000 zł, wysokość podatku oblicza się według wzoru:

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000zł.

Przykład: 

Pan Grzegorz uzyskał w 2023 roku dochód wynoszący 100 000 zł. Jaka jest wysokość podatku, który musi zapłacić? 

Dochód Pana Grzegorza: 100 000 zł 

Kwota zmniejszająca podatek: 3600 zł 

Podatek, który Pan Grzegorz musi zapłacić: 100 000 * 12% – 3600zł = 8 400 zł

Wysokość podatku przed i po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Zaliczka na podatek dochodowy od 2022 roku jest niższa. Ma na to wpływ nowa wysokość progu podatkowego i wartość kwoty wolnej od podatku. 

Wpływ na różnicę w wysokości podatku dochodowego od 2022 roku ma składka zdrowotna. Nie obniża ona już bowiem kwoty podatku. Jej wysokość jest obecnie uzależniona od wysokości dochodów. 

Jeśli wypełniasz zeznanie podatkowe, przekaż 1,5% podatku dochodowego OPP Stowarzyszenie Wiosna, które realizuje Szlachetną Paczkę. Pomóż najbardziej potrzebującym.