ULGA PODATKOWA NA DZIECKO — NA JAKICH ZASADACH JEST PRZYZNAWANA?

Jeżeli posiadasz dzieci, wypełnienie Twojego rocznego zeznania podatkowego (czyli PIT-a) może zająć Ci trochę więcej czasu, ale przyniesie także wymierne korzyści finansowe. Ulga podatkowa na dzieci to jedna z najpopularniejszych ulg, dzięki której do Twojego domowego budżetu może wrócić sporo pieniędzy – dowiedz się więcej, jak z niej skorzystać!

ULGA PODATKOWA NA DZIECKO

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ULGĘ PODATKOWĄ NA DZIECI?

Ulgę podatkową na dziecko możesz otrzymać, jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską, jesteś opiekunem prawnym lub rodzicem zastępczym dziecka (lub dzieci):

 małoletniego;

 do 25 roku życia, które nadal się uczy, a jego roczny dochód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył kwoty 3 089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej);

 otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek.

Ulgi nie można natomiast wykorzystać, jeżeli:

 prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się podatkiem liniowym (PIT-36L);

 prowadzisz działalność i rozliczasz się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) – przy czym ulga należy Ci się, jeżeli osiągasz przychody opodatkowane ryczałtem z najmu prywatnego (ten sam PIT);

 jesteś armatorem eksploatującym handlowe statki morskie w żegludze międzynarodowej (czyli płacisz podatek tonażowy).

• nie rozliczysz także ulgi na pierwsze dziecko, jeżeli Twoje dochody przekraczają 56 tysięcy zł. rocznie (112 tysięcy w przypadku wspólnie rozliczających się małżeństw) – przy kolejnych dzieciach dochód rodziców nie jest już brany pod uwagę;

Rozlicz się z bezpłatnym programem i sprawdź, jakie ulgi Ci przysługują >

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ULGI PODATKOWEJ NA DZIECI?

Ulga podatkowa na dzieci rozliczana jest w systemie miesięcznym, zatem przysługuje za każdy miesiąc roku, w którym spełnione zostały warunki do jej otrzymania. Oznacza to, że jeżeli Twoje dziecko urodziło się we wrześniu, możesz odliczyć sobie ulgę za 4 miesiące (wrzesień-grudzień). A jeżeli studiujące dziecko skończyło 25 lat w marcu, odliczenie przysługuje Ci jedynie za 3 miesiące tego roku.

Przeczytaj także o możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem >

WYSOKOŚĆ ULGI PODATKOWEJ NA DZIECI

W przypadku posiadania większej liczby dzieci, kwota odliczenia może przekroczyć wysokość należnego podatku. W takich przypadkach możesz wnioskować do urzędu skarbowego o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko, o ile płacisz (lub Twój pracodawca płaci) składki ZUS i/lub składki zdrowotne. Kwota zwrotu nie może bowiem przekraczać sumy odprowadzonych w ciągu roku składek.

Skomplikowane? Nie przejmuj się – pobierz program, który obliczy wszystko za Ciebie >

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ DO OTRZYMANIA ULGI NA DZIECKO?

Aby otrzymać ulgę na dzieci, do zeznania rocznego należy dodać załącznik w postaci PIT/O, gdzie możesz podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL. Jeżeli dzieci nie posiadają numeru PESEL, potrzebne będą ich imiona, nazwiska i daty urodzenia.

Może zdarzyć się sytuacja, w której organy podatkowe będą chciały zweryfikować Twoje prawa do otrzymania ulgi. Jest to standardowa procedura, zatem nie martw się, a przygotuj zestaw dokumentów, które potwierdzą Twoje prawa. Mogą to być:

 odpis aktu urodzenia dziecka,

 zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły / na uczelnię wyższą,

 zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

 odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą.

500+ A ROZLICZENIE PIT. CZY ŚWIADCZENIE NALEŻY ROZLICZAĆ W ZEZNANIU PODATKOWYM?

Wszystkie przyznawane przez państwo świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku, zatem jeżeli otrzymujesz 500+, nie musisz uwzględniać go w swoim rocznym rozliczeniu i możesz skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci.

KARTA DUŻEJ RODZINY A ROZLICZENIE PIT.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą także korzystać z ulg w zakresie rozliczeń podatkowych. Co więcej – dla takich osób termin zwrotu podatku jest skrócony do 30 dni od dnia złożenia deklaracji! Złożenie deklaracji elektronicznie pomoże jeszcze przyspieszyć ten proces – pobierz bezpłatny program i rozlicz się bez wychodzenia z domu >