Jak i komu przekazać 1,5% podatku?

Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1,5% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Nie jest to działanie skomplikowane. Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Chcesz przekazać swoje półtora procent? Dowiedz się, jak to zrobić!

Czym jest 1,5 procent podatku?

Co roku miliony Polaków odprowadzają podatek od swoich dochodów. W roku 2023 deklarację PIT złożyło ponad 21 mln osób. Zdecydowana większość z nich ma możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Mechanizm przekazywania 1,5% podatku polega na tym, że część podatku, który wynika z deklaracji PIT nie trafia do budżetu państwa, ale na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Jest to wygodna i bezpieczna forma pomocy potrzebującym. Podatnik wraz z decyzją o przekazywaniu 1,5%, zyskuje możliwość wyboru, na jaki konkretnie cel przeznaczone zostaną pieniądze z jego podatku. W 2023 roku, dokonując rozliczenia za 2022 rok, 12,7 mln podatników przekazało swoje 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji.

Przekazywanie 1,5 procenta jest niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Przekazaniem środków z 1,5% podatku zajmą się już urzędy skarbowe.

Komu możesz przekazać 1,5 procent podatku?

1,5 procent podatnik może przekazać na rzecz wybranej NGO (z ang. non-government organization), czyli organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Status OPP organizacjom nadaje sąd, a jego potwierdzeniem jest odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda z organizacji posiadających status OPP ma własny numer KRS, który wpisuje się w specjalnej rubryce formularza PIT.

Organizacje pożytku publicznego obłożone są pewnymi dodatkowymi obowiązkami. Co roku zobowiązane są przede wszystkim do składania dokładnego sprawozdania ze swojej działalności, które jednocześnie zapewnia ich pełną transparentność w zakresie np. gospodarowania przychodami. W wypadku niespełnienia określonych wymagań, organizacja może stracić nadany wcześniej status OPP.

OPP działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc oraz szerząc działalność społecznie użyteczną. W 2024 można wybrać organizację z listy około 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5%. Listę można znaleźć w serwisie pozytek.gov.pl lub korzystając z wyszukiwarki na stronie niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Jak przekazać 1,5 procent podatku na konkretny cel?

Przekazanie 1,5% podatku nie jest wcale trudne. Jeśli już wybraliśmy organizację, możemy przystąpić do działania. Aby przekazać 1,5%, trzeba podczas rocznego rozliczenia PIT, podać nr KRS organizacji pożytku publicznego oraz obliczyć i wpisać kwotę 1,5% podatku. Jeżeli kwota brzmi strasznie, to nie ma nic bardziej mylnego. Programy do rozliczenia PIT ułatwią to zadanie, dokonując niezbędnych obliczeń automatycznie oraz wskazując rubryki, które trzeba wypełnić. 

Można to zrobić np. z pomocą programu w wersji desktop lub aplikacji do rozliczeń PITax.pl:

Poza wyborem konkretnej organizacji, podatnicy mogą także zadecydować o celu szczegółowym, na jaki zostanie przeznaczony ich 1,5 procent. Zamieszczenie tej informacja jest wskazówką dla organizacji pożytku publicznego, jak powinna wykorzystać przekazane pieniądze. W przypadku organizacji, które prowadzą tzw. subkonta dla swoich podopiecznych, cel szczegółowy jest podstawą do przekazania pieniędzy dla konkretnego potrzebującego.

Jeśli dokonamy wyboru, aby 1,5% podatku przekazać potrzebującym dzieciom, możemy wybrać zatem konkretnego podopiecznego danej fundacji, która prowadzi dla swoich podopiecznych właśnie subkonta identyfikowane dodatkowym numerem. Warto przy tym wspomnieć, że nie każda OPP jest organizacją, która prowadzi subkonta.

Ponadto, w deklaracji znajdują się również pola, za pomocą których można wyrazić zgodę na przekazanie do fundacji lub stowarzyszenia swoich danych osobowych. Pola te nie są obowiązkowe do wypełnienia (lub zaznaczenia). Aby skutecznie przekazać 1,5% wystarczy jedynie wspomniany nr KRS organizacji oraz kwota należnego podatku. W najpopularniejszej deklaracji – PIT-37 – są to odpowiednio pola 147 i 148 (zielona ramka). Pozostałe pola, jak cel szczegółowy czy informacje uzupełniające – odpowiednio pola 149-151 – są opcjonalne (niebieska ramka).

Jak obliczyć 1,5 procent podatku?

Obliczenie kwoty 1,5 procenta podatku nie jest skomplikowane. Jest to część podatku odprowadzanego do Skarbu Państwa. Uzyskana w obliczeniach kwota nie może być wyższa niż 1,5 procent, dlatego należy zawsze zaokrąglić ją w dół do pełnych dziesiątek groszy. Przekazywanie środków należy już do obowiązku poszczególnych urzędów skarbowych i nie angażuje podatnika.

1,5 procent podatku a darowizna

Rozliczenie ulgi na darowiznę oraz przekazanie 1,5 procenta na organizację pożytku publicznego w ramach jednej deklaracji podatkowej nie wyklucza się. Ulga na darowiznę zmniejsza dochód roczny, więc w efekcie zmniejsza także podatek. Przekazanie 1,5% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących zamiast do skarbu państwa. W ten sposób podatnik sam ma wpływ, na jaki cel społeczny przeznaczone zostają jego pieniądze.

Fakt przekazania 1,5% podatku na OPP nie ma wpływu na limit przy odliczaniu przekazanej darowizny, który określono na 6% dochodu.

Czy firma może przekazać 1,5% podatku organizacji OPP?

1,5% podatku organizacji OPP przekazać mogą nie tylko podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych i podatnicy opodatkowani ryczałtem. 1,5% podatku przekazać mogą także jednoosobowe działalności gospodarcze, korzystające z 19% stawki podatku.

Spółki i przedsiębiorstwa państwowe nie mogą przekazywać 1,5% podatku OPP.

W jakim terminie OPP otrzyma pieniądze z 1,5% na swoje konto?

OPP otrzyma wypłatę z 1,5% podatku podatnika, który wskazał daną organizację w swoim zeznaniu rocznym, w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia zeznania przez podatnika

Jaka jest różnica między darowizną a 1,5%?

Darowizna jest przekazaniem środków wybranej organizacji. Osoba przekazująca środki sama decyduje w jakiej kwocie je przekazuje i w jakim terminie. Może ona skorzystać z możliwości odpisania darowizny od podatku, obniżając tym samym podstawę opodatkowania. Przekazanie 1,5% jest natomiast czymś zupełnie innym. To możliwość wyboru, której organizacji pożytku publicznego Państwo przekaże 1,5% należnego podatku.

Nie jest to darowizna, ulga ani kwota powiększająca podatek, a możliwość zdecydowania o przekazaniu części należnego Państwu podatku na wybrany cel.

Bezpłatny program PITax powoli Ci rozliczyć PIT szybko i bezbłędnie: