PIT za 2023 rok– czy na nasze rozliczenia nadal wpływa COVID-19?

Rok 2020 przyniósł wiele zmian, jednak większość z nich nie ma swojej kontynuacji w roku 2023. Możesz wprawdzie kontynuować rozliczanie straty podatkowej, natomiast ulgi od darowizn związanych z COVID-19 już nie obowiązują. Masz w planach rozliczanie PIT za 2023 rok? Z niektórych ulg nadal możesz skorzystać. Sprawdź, czy pandemia COVID-19 nadal ma wpływ na Twoje rozliczenie.

COVID19 a podatki ulgi

Walka z COVID-19 – ulgi od darowizn na walkę z COVID-19 już nie obowiązują

W rozliczeniach za 2022 rok oprócz wcześniej obowiązujących zwolnień, ustawodawca utrzymał możliwość skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych wprowadzonych rok wcześniej. Mogły na nie liczyć m.in. osoby przekazujące darowizny gotówkowe lub rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Co istotne – odliczenia podatkowe obowiązywały tylko do dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 16 maja 2022 r. odwołany został stan epidemii, co ma kluczowe znaczenie dla omawianych zagadnień.

Kiedy podatnik chcący odliczyć darowizny przekazane na rzecz walki z COVID-19 mógł to zrobić? Decydująca była tutaj data wykonania przelewu w przypadku darowizny pieniężnej, a przy darowiznach niepieniężnych – data faktycznego przekazania rzeczy obdarowanemu.   

Odliczeniem obejmowano zarówno darowizny przekazywane pośrednio, czyli na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w celu przekazania na walkę z COVID-19, jak i bezpośrednio – jednej z czterech grup beneficjentów:

Darowizny związane z COVID-19 nie wchodziły do limitu 6%, dotyczącego odliczeń różnych darowizn.

Skorzystaj ze sprawdzonego programu do rozliczeń PIT i sprawdź wysokość Twojego odliczenia od darowizn – pomimo że nie możesz już odliczyć darowizn na walkę z COVID-19, nadal możesz skorzystać z tradycyjnego sposobu odliczania darowizn przy rozliczaniu PIT:

Strata podatkowa za 2022 rok

Z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19, związana była możliwość rozliczenia straty za 2022 rok. Jeżeli w PIT 2021 wykazałeś stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskując przychody niższe od kosztów, mogłeś:

Dokonałeś darowizny sprzętu komputerowego? Niestety już nie możesz jej odliczyć

Według przepisów ustaw antykryzysowych funkcjonowała także ulga podatkowa odliczana od dochodu w związku z darowizną sprzętu komputerowego. Wprowadzenie nowego trybu nauczania w związku z pandemią COVID-19 unaoczniło skalę problemu wykluczenia cyfrowego, także wśród najmłodszych. W dobie zdalnej nauki aż milion dzieci w Polsce walczyło z barierami cyfrowymi. Podatnicy, którzy przekazali nieodpłatnie komputery przenośne (laptopy, tablety) organom prowadzącym placówki czy jednostki oświatowe, bądź też organizacjom pozarządowym, przekazującym taki sprzęt szkołom, mogły korzystać z tej ulgi w okresie jej obowiązywania.

Odliczyć można było 100% wartości sprzętu przekazanego w terminie od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca, w którym odwołany został stan epidemii COVID-19, czyli do 31 maja 2022 r. 

Rozliczając PIT za 2022 rok, można było skorzystać tylko z jednej ulgi: jeżeli przekazywałeś komputery, to nie mogłeś wpisać ich podwójnie tzn. raz w rubryce „darowizna komputerów” i jednocześnie w rubryce „darowizna na rzecz covid” – należało ją wpisać tylko raz.

Natomiast jeżeli przekazano i komputery do szkoły, i darowiznę np. do ARM – to oczywiście można było wpisać obie darowizny.

Oddałeś osocze? Ulga podatkowa związana z jego oddaniem niestety też już nie obowiązuje

Ulga podatkowa przysługiwała także w przypadku oddania osocza m.in. w celu walki z pandemią. Dawcy krwi przysługiwało odliczenie w wysokości:

350 zł za 1 litr pobranego osocza,

50 zł za pierwszy zabieg uodpornienia dawcy osocza, a za każdy kolejny – 25 zł.

Ulga przysługiwała niezależnie od tego, czy dawca otrzymał posiłek regeneracyjny po zabiegu. Rocznie, od jednego dawcy można pobrać maksymalnie 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu), oraz zwykle nie częściej niż co dwa tygodnie co oznaczało, że podatnik mógł otrzymać ulgę podatkową nawet do 3850 zł.

Z ulgi nie mogli korzystać podatnicy rozliczający działalność liniowo, rozliczający przychody z kapitałów pieniężnych lub rozliczających przychody ze sprzedaży nieruchomości.

Ulga, którą można było odliczyć jeszcze rok temu, obowiązywała jedynie w odniesieniu do podatników, którzy oddali osocze do 31 maja 2022 roku.

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem podatku, jeśli chcesz przekazać 1,5%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1,5% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce nadal 1,8 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1,5% ma znaczenie.

Aby przekazać 1,5% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: