PIT za 2022 rok– jak na nasze rozliczenia wpływa COVID-19?

Rok 2020 przyniósł wiele zmian z których wiele ma swoją kontynuację w roku 2022. Możliwość rozliczenia straty podatkowej, nowe ulgi od darowizn związanych z COVID-19. Masz w planach rozliczanie PIT za 2022 rok? Z niektórych ulg nadal możesz skorzystać. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę. 

COVID19 a podatki ulgi

Walka z COVID-19 – ulgi od darowizn

W rozliczeniach za 2022 rok oprócz dotychczas obowiązujących zwolnień, ustawodawca utrzymał możliwość skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych wprowadzonych w ubiegłym roku. Mogą na nie liczyć m.in. osoby przekazujące darowizny gotówkowe lub rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Co istotne – odliczenia podatkowe obowiązują do dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 16 maja 2022 r. odwołany został stan epidemii, a podtrzymany zostaje stan zagrożenia epidemicznego.  

Jakie ma to skutki dla podatnika, który chce odliczyć darowizny przekazane na rzecz walki z COVID-19 w rozliczeniu PIT za 2022? Decydująca jest tutaj data wykonania przelewu w przypadku darowizny pieniężnej, a przy darowiznach niepieniężnych – data faktycznego przekazania rzeczy obdarowanemu.   

Odliczeniem mogą zostać objęte zarówno darowizny przekazywane pośrednio, czyli na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w celu przekazania na walkę z COVID-19, jak i bezpośrednio – jednej z czterech grup beneficjentów:

Warto zauważyć, iż te nowe darowizny tzn. „darowizny covidowe” i darowizny komputerów nie wchodzą do limitu 6%, znanego z poprzednich lat i dot. różnych darowizn.

Skorzystaj ze sprawdzonego programu do rozliczeń PIT i sprawdź wysokość Twojego odliczenia od darowizn:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Wypełniając PIT, zwróć uwagę na to, że odliczeniu podlegają darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku. W PIT za 2022 odliczeniu podlega kwota równa 100% wartości darowizny przekazana do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19. Jest to istotna zmiana, w porównaniu do 2021, gdy można było odliczyć jej wielokrotność.

Strata podatkowa za 2022 rok

Z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19, związana jest możliwość rozliczenia straty za 2022 rok. Jeżeli w PIT 2021 wykazałeś stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskując przychody niższe od kosztów, możesz:

Dokonałeś darowizny sprzętu komputerowego? Odlicz przysługującą Ci ulgę

Według przepisów ustaw antykryzysowych wprowadzono także ulgę podatkową odliczaną od dochodu w związku z darowizną sprzętu komputerowego. Wprowadzenie nowego trybu nauczania w związku z pandemią COVID-19 unaoczniło skalę problemu wykluczenia cyfrowego, także wśród najmłodszych. W dobie zdalnej nauki aż milion dzieci w Polsce walczy z barierami cyfrowymi. Podatnicy, którzy przekazali nieodpłatnie komputery przenośne (laptopy, tablety) organom prowadzącym placówki czy jednostki oświatowe, bądź też organizacjom pozarządowym, przekazującym taki sprzęt szkołom, mogą skorzystać z ulgi.

Odliczyć można 100% wartości sprzętu przekazanego w terminie od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca, w którym odwołany został stan epidemii COVID-19, czyli do 31 maja 2022 r. 

Co ważne – rozliczając PIT za 2022 rok, można skorzystać tylko z jednej ulgi: jeżeli przekazujesz komputery, to nie możesz wpisać ich podwójnie tzn. raz w rubryce „darowizna komputerów” i jednocześnie w rubryce „darowizna na rzecz covid” – należy ją wpisać tylko raz.

Natomiast jeżeli przekazano i komputery do szkoły, i darowiznę np. do ARM – to oczywiście można wpisać obie darowizny.

Oddałeś osocze? Odlicz przysługującą Ci ulgę

Ulga podatkowa przysługuje także w przypadku oddania osocza m.in. w celu walki z pandemią. Dawcy krwi przysługuje odliczenie w wysokości:

350 zł za 1 litr pobranego osocza,

50 zł za pierwszy zabieg uodpornienia dawcy osocza, a za każdy kolejny – 25 zł.

Ulga przysługuje niezależnie od tego, czy dawca otrzymał posiłek regeneracyjny po zabiegu. Rocznie, od jednego dawcy można pobrać maksymalnie 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu), oraz zwykle nie częściej niż co dwa tygodnie co oznacza, że podatnik może otrzymać ulgę podatkową nawet do 3850 zł.

Z ulgi nie mogą korzystać podatnicy rozliczający działalność liniowo, rozliczający przychody z kapitałów pieniężnych lub rozliczających przychody ze sprzedaży nieruchomości.

Ulga obowiązuje jeśli osocze zostało oddane do 31 maja 2022 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem podatku, jeśli chcesz przekazać 1,5%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1,5% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce nadal 1,6 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1,5% ma znaczenie.

Aby przekazać 1,5% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS