Działalność nierejestrowana – podstawowe informacje

Od 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia działalności bez zakładania firmy. Możesz przetestować pomysł na biznes bez rejestracji firmy z CEIDG możesz dorobić do swojej pensji z etatu. Sprawdź jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić działalność nieewidencjonowaną i jak ją rozliczyć.

Kto i kiedy może wykonywać działalność nierejestrowaną?

Działalność bez rejestracji w CEIDG może wykonywać osoba, która:

Limity w działalności nierejestrowanej

Przychód z tej działalności nie może miesięcznie przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku jest to 1505 zł. W pierwszym półroczu 2023 limit wzrośnie do 1745 zł, a w drugim półroczu do 1800 zł.

Do limitu wlicza się:

Jeśli w miesiącu przekroczysz wskazany wyżej limit przychodu, to masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

Jakie mam obowiązki?

Z prowadzeniem działalności nierejestrowanej wiążą się oczywiście obowiązki. Wśród najważniejszych są:

Skorzystaj z kreatora PIT i miej pewność poprawnego wypełnienia odpowiedniego formularza PIT i uwzględnienia wszystkich przysługujących Ci ulg:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Na co warto zwrócić uwagę?

Pamiętaj o upewnieniu się, że:

Limit obrotów, który obliguje do posiadania kasy fiskalnej wynosi 20 000zł. Przy limicie działalności nieewidencjonowanej (1505 zł) nie zostanie przekroczony (1505 zł odnosi się do limitu w 2022. Ale już w 2023 limit jest większy).

Wysokość obrotu nie ma jednak znaczenia w przypadku wykonywania czynności określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przypadku określonych tam towarów i usług (m.in. sprzedaż sprzętu radiowego, wyrobów tytoniowych, usługi fryzjerskie, kosmetyczne) obowiązek rejestrowania na kasie istnieje już od pierwszej sprzedaży.

Podobnie jak w działalności gospodarczej – obowiązuje limit sprzedaży w wysokości 200 000 zł, aby skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Jednak również tutaj istnieją wyjątki i w ustawie o VAT określone są czynności wykluczone z tego zwolnienia. Należą do nich m.in. sprzedaż części samochodowych, usługi doradcze. Jeśli wykonujesz czynności wykluczone ze zwolnienia z VAT, to, mimo że nie masz zarejestrowanej formalnie firmy – musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Jak rozliczyć działalność nieewidencjonowaną?

Dochody z działalności nierejestrowanej są opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jak już wspomnieliśmy – należy je rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT-36

Jak to zrobić? Bardzo prosto.

Zliczasz wszystkie przychody oraz poniesione koszty z całego roku 2022 i wpisujesz je w formularzu PIT-36 w sekcji E.1 w wierszu 9 “Działalność nierejestrowana”.

Różnica kwoty przychodów (wpisanej w Pole 111) i kwoty poniesionych kosztów (wpisanej w Pole 112) daje nam kwotę dochodu, którą należy wpisać w polu 113 (zwykle pole 113 – dochód, lub 114 – strata, liczy się automatycznie i nie wpisujemy go ręcznie).

Przekazując 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce, pomożesz wspierać najbardziej potrzebujące osoby w Polsce:

Program PITax ułatwiający wypełnienie PIT:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS