Ulga podatkowa na dziecko – na jakich zasadach jest przyznawana?

Jeżeli posiadasz dzieci, wypełnienie Twojego rocznego zeznania podatkowego (czyli PITa) może zająć Ci trochę więcej czasu, ale zdecydowanie warto! Przyniesie to wymierne korzyści finansowe. Ulga podatkowa na dzieci – zwana również prorodzinną – to jedna z najpopularniejszych ulg, dzięki której do Twojego domowego budżetu może wrócić sporo pieniędzy. Dowiedz się więcej, jak z niej skorzystać!

ULGA PODATKOWA NA DZIECKO

Kto może otrzymać ulgę podatkową na dzieci?

Ulgę podatkową na dziecko możesz otrzymać, jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską, jesteś opiekunem prawnym lub rodzicem zastępczym dziecka (lub dzieci):

Dotyczy to faktycznie sprawowanej/wykonywanej władzy rodzicielskiej (samo posiadanie władzy rodzicielskiej czy sporadyczne kontakty z dzieckiem nie są wystarczające).

Jednocześnie w przypadku dzieci pełnoletnich, ważne jest kryterium dochodowe dziecka. Oznacza to, że suma jego rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów w ramach ulgi dla młodych nie może przekroczyć kwoty 19 061,28 zł.

Z ulgi nie można natomiast skorzystać, jeżeli:

Rozlicz się z bezpłatnym programem PITax.pl i sprawdź, jakie ulgi Ci przysługują >

Jaka jest wysokość ulgi prorodzinnej na dzieci?

Ulga podatkowa na dzieci (prorodzinna) rozliczana jest w systemie miesięcznym. Przysługuje za każdy miesiąc roku, w którym spełnione zostały warunki do jej otrzymania. Oznacza to, że jeżeli Twoje dziecko urodziło się np. 30 września, możesz odliczyć ulgę za 4 miesiące (od września do grudnia). Jeżeli natomiast studiujące dziecko skończyło 25 lat w marcu, odliczenie przysługuje Ci jedynie za 3 miesiące tego roku (od stycznia do marca).

Ulga na dzieci jest jedna, ale rodzice mogą podzielić się nią między sobą, jeżeli nie rozliczają się wspólnie. Przeczytaj także o możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem >

Przy czwórce i większej ilości dzieci, rodzice mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 85 528 zł rocznie. Mogą z tego zwolnienia skorzystać za cały rok, nawet jeśli dziecko urodziło się w trakcie roku. Każdy z opiekunów/rodziców może skorzystać z ulgi niezależnie, co daje parze łącznie 2×85 528 zł kwoty zwolnionej z podatku oraz przysługujące wszystkim dodatkowe 30 000 zł kwoty zwolnionej z podatku.

W przypadku posiadania większej liczby dzieci, kwota odliczenia może przekroczyć wysokość należnego podatku. W takich przypadkach możesz wnioskować do urzędu skarbowego o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko, o ile płacisz (lub Twój pracodawca płaci) składki ZUS i/lub składki zdrowotne. Kwota zwrotu nie może bowiem przekraczać sumy odprowadzonych w ciągu roku składek.

Skomplikowane? Nie przejmuj się – rozlicz PIT z programem PITax.pl, który obliczy wszystko za Ciebie >

Jakie dokumenty potrzebne są do otrzymania ulgi na dziecko?

Aby otrzymać ulgę na dzieci, do zeznania rocznego należy dodać załącznik w postaci PIT/O, gdzie podasz liczbę dzieci oraz ich numery PESEL. Jeżeli dzieci nie posiadają numeru PESEL, potrzebne będą ich imiona, nazwiska i daty urodzenia.

Może zdarzyć się sytuacja, w której organy podatkowe będą chciały zweryfikować Twoje prawa do otrzymania ulgi. Urząd skarbowy ma np. prawo zweryfikować, czy faktycznie sprawujesz opiekę rodzicielską. Nie ma się jednak czego obawiać. Jest to standardowa procedura, która nie zawsze ma miejsce. W razie czego, przygotuj po prostu zestaw dokumentów, które potwierdzą Twoje prawa. Mogą to być:

Ulga na dziecko w usłudze Twój e-PIT

W 2024 roku w celu rozliczenia PITa, podatnik może skorzystać z usługi Twój e-PIT. Znajdzie tam automatycznie przygotowane przez administrację skarbową swoje rozliczenie PIT.

Teoretycznie system powinien również automatycznie uwzględnić dane naszych dzieci z ostatniego rozliczenia, dzieci urodzonych w ostatnim roku czy dzieci pełnoletnich, które studiują. Wszystko po to, abyś mógł skorzystać z ulgi na dziecko. Zdecydowanie warto jednak sprawdzić poprawność jej rozliczenia. Zdarzają się również sytuacje, kiedy informacje trzeba uzupełnić samodzielnie.

Sprawdź Twój PIT w programie PITax.pl i zadbaj o poprawność rozliczenia ulgi na dzieci >

500+ a rozliczenie PIT. Czy świadczenie należy rozliczać w zeznaniu podatkowym?

Wszystkie przyznawane przez państwo świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku. Jeżeli zatem otrzymujesz 500+, nie musisz uwzględniać go w swoim rocznym rozliczeniu i możesz skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci.

Karta dużej rodziny a rozliczenie PIT

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą także korzystać z ulg w zakresie rozliczeń podatkowych. Co więcej – dla takich osób termin zwrotu podatku jest skrócony do 30 dni od dnia złożenia deklaracji! Złożenie deklaracji elektronicznie pomoże jeszcze przyspieszyć ten proces.

Rozliczając PIT pamiętaj o przekazaniu 1,5% podatku wybranej OPP. Wspomóż Szlachetną Paczkę i pomóż docierać do najbardziej potrzebujących.

Skorzystaj z bezpłatnego programu do rozliczeń PIT, PITax. Rozlicz wszystkie przysługujące Ci ulgi: