Ulga dla klasy średniej – Nowy Ład 

Ten artykuł pochodzi z początku 2022 r. i zawiera informacje o pierwszej wersji Nowego Ładu. Od lipca 2022 r. weszły w życie przepisy Polskiego Ładu 2.0 likwidujące ulgę dla klasy średniej. Informacje o zmianach wprowadzonych przez Polski Ład 2.0 znajdziesz tutaj.

Ulga dla klasy średniej polski ład zostanie zauważona w portfelu dopiero w 2023 roku, po złożeniu deklaracji podatkowej za rok 2022. W 2022 roku, dochody za 2021 rok rozliczamy na dotychczasowych zasadach.

Niżej wyjaśniamy, na czym polegają planowane zmiany w podatkach 2022. 

Co istotne, nie trzeba składać wniosku w sprawie wykorzystania tej ulgi. Pracodawca zastosuje ją “z urzędu”.

Rozliczając się na dotychczasowych zasadach, skorzystaj z programu PITax.pl, który pomoże Ci uwzględnić w rozliczeniu wszystkie przysługujące Ci ulgi:

Czym będzie ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej nowy ład polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów. Wobec zmiany w prawie podatkowym 2022 ulga ta stanowi wyrównanie utraty przez podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli ma ona zrekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Ulga dla klasy średniej będzie dotyczyła tylko dwóch kategorii przychodów z:

Prawo do ulgi mają także osoby, które uzyskują przychód z pracy na etacie za granicą, powinny jednak same obliczyć i wpłacić zaliczkę na podatek.

Polski ład ulga dla klasy średniej  – bazuje na wartości brutto przychodu podatnika.

Jak będzie można ją wykorzystać i  kiedy?

Przysługuje jedna ulga dla klasy średniej nowy ład w rozliczeniu rocznym i dotyczy całości źródeł podatnika. A to oznacza, że jeśli podatnik czerpał zarobek z dwóch lub więcej źródeł i osobno te zarobki nie dały mu prawa do ulgi, to powinien zsumować swój przychód. I jeśli suma przychodu zmieści się w widełkach: 68 412 zł a 133,692,01 zł, podatnik ma prawo zastosować ulgę w rocznym rozliczeniu PIT.

Ulga nie przysługuje, gdy dochód brutto jest niższy od 68 411,99 zł i jeśli przekracza 133 692, 01 zł.

W skali miesiąca ulga będzie stosowana, jeśli pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł brutto.

Korzyści z ulgi będzie można odczuć dopiero w 2023 roku w deklaracji podatkowej za rok 2022.

Ile można będzie zyskać?

Kwotę ulgi ustala się indywidualnie w zależności od wysokości przychodu. Dzięki tej uldze w portfelu może zostać więcej pieniędzy. Ustawodawca przygotował dwa różne wzory, jak obliczyć kwotę ulgi po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Jeśli dochód brutto znajduje się między 68 412 zł a 102 588 zł, wtedy należy skorzystać z poniższego wzoru:

(łączny dochód brutto x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17 = kwota ulgi

Jeśli dochód brutto zawiera się między 102 588 a 133 692 zł, wtedy należy skorzystać z tego wzoru:

(łączny dochód brutto x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17 = kwota ulgi

Kiedy skorzystanie z ulgi nie będzie się opłacało? 

Skorzystanie z ulgi jest opłacalne dla osób zarabiających rocznie od 68 412 do 133,692,01 zł brutto. Jednak dochód może ulec zmianie w ciągu roku z różnych powodów i jeśli tylko dochód podatnika znajdzie się poza widełkami, wtedy podatnik będzie zmuszony podczas rocznego rozliczenia zwrócić otrzymaną ulgę.

Sytuacje, które mogą doprowadzić do wyjścia poza ustalone widełki dochodu i w konsekwencji do utraty ulgi to np.: utrata pracy, długotrwałe L4, zasiłek macierzyński. Natomiast przekroczenie górnego limitu dochodu może być spowodowane otrzymaniem premii, nagrody, trzynastki, wzrostem wynagrodzenia czy innymi opodatkowanymi świadczeniami ze stosunku pracy. 

Wniosek do pracodawcy o niestosowanie ulgi dla klasy średniej 

Z ulgi można zrezygnować w trakcie roku podatkowego, gdy pojawi się ryzyko przekroczenia limitu dochodów. W takiej sytuacji warto złożyć oświadczenie o rezygnacji ze stosowania ulgi. Pracodawca musi się do niego zastosować najpóźniej od następnego miesiąca, a to oznacza, że polski ład ulga dla klasy średniej nie będzie naliczana dopiero od następnej wypłaty. W konsekwencji pracownik będzie musiał zwrócić cały nienależnie pobrany podatek po rozliczeniu podatkowym w zeznaniu rocznym. Dlatego najlepiej złożyć wniosek już na początku roku kalendarzowego i przed pierwszą wypłatą.

Jeśli pracownik zrezygnował z ulgi dla klasy średniej w ciągu w roku, to nie traci prawa do skorzystania z niej po zakończeniu roku. Jeśli spełnieni wszystkie warunki dotyczące źródeł przychodów i limitów, to nadal może w zeznaniu podatkowym skorzystać z jej odliczenia za cały rok.

Wspomóż Szlachetną Paczkę 1,5 procentem swojego podatku:

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Rozlicz podatek za 2022 rok z PITax.pl i uwzględnij wszystkie ulgi: