Podatek za 2023 w 2024 roku – kryptowaluty

Rozliczając podatek z dochodów osiąganych z kryptowalut od 2019 roku uregulowany jest nowymi przepisami. W 2024 roku rozliczając podatek za 2023 rok, należy więc pamiętać o zasadach, jakie stosuje się podczas rozliczenia dochodów z tego typu źródeł. 

Rozliczając dochody z kryptowalut, podatek rozlicza się na druku PIT 38 jako kapitały pieniężne. Należy rozliczyć zarówno przychody jak i koszty poniesione z tytułu tego typu transakcji. Należy to zrobić niezależnie od rodzaju kryptowaluty (np. Bitcoin).

Rozlicz kryptowaluty bezbłędnie z pomocą bezpłatnego programu PITax.pl:

Jak obliczyć podatek od obrotu kryptowalutami? 

Koszty i przychody z kryptowalut sumują się wyłącznie w obrębie jednej kategorii kapitałów pieniężnych. Jeśli więc rozliczamy koszty i przychody z kryptowalut, musimy je rozliczyć osobno a nie sumując je z kosztami czy przychodami np. z akcji, praw finansowych czy udziałów finansowych. Podstawa opodatkowania również obliczana jest wyłącznie w ramach osobnej kategorii kapitałów pieniężnych, w tym przypadku kategorii jaką są kryptowaluty. Oznacza to, że dochód będący podstawą opodatkowania (czyli przychody obniżone o koszty) obliczany jest osobno dla kryptowalut. Także nadwyżka kosztów rozliczana jest osobno i inaczej niż w przypadku innych kapitałów pieniężnych. Koszty przewyższające przychody przenoszone są do rozliczenia na następny rok podatkowy. 

Łącznie natomiast można wypełnić druk PIT-38 oraz dokonać przelewu podatku na konto Urzędu Skarbowego za wszystkie dochody wykazane w PIT-38 (np. za kryptowaluty oraz akcje). Wówczas w tytule przelewu do US wystarczy wpisać nazwę formularza (PIT-38). 

Kryptowaluty rozliczane są wspólnie. Niezależnie od ich rodzaju koszty I przychody pochodzące z ich sprzedaży rozlicza się łącznie. Przykładowo, jeśli zakup jednej kryptowaluty przewyższał w danym roku dochód ze sprzedaży innej kryptowaluty, daje to łącznie nadwyżkę kosztów nad przychodami z kryptowalut, niezależnie od ich rodzaju (np koszty pochodzą z Bitcoin a dochody np z Tether). 

Nawet jeśli w danym roku nie osiągnięto żadnych przychodów, należy rozliczyć koszty nabycia kryptowaluty. 

Kryptowalutą płacić można również w barterze za usługę lub za towar. W takiej sytuacji każda ze stron transakcji wycenia koszt bądź przychód z tej transakcji. Warto pamiętać, że nie można zakupu oraz sprzedaży walut wirtualnych rozliczać w ramach działalności gospodarczej. 

Ile wynosi podatek od kryptowalut?

Kryptowaluty podlegają pod 19% podatek od podstawy opodatkowania (przychody obniżone o koszty). Podatku tego nie można obniżyć ulgami lub odliczeniami podatkowymi. 

Kiedy należy rozliczyć dochód z kryptowalut?

Podatek od kryptowalut rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym, a więc nie bezpośrednio po dokonaniu transakcji a w momencie rozliczenia roku, w którym doszło do transakcji, sumując je w obrębie całej kategorii kapitałów pieniężnych jaką są kryptowaluty. 

Przykład: Jeśli w ciągu roku dokonano zakupu kryptowaluty 1 za 10000 zł, oraz do sprzedaży kryptowaluty 2 za 2000 zł, podstawą opodatkowania jest kwota 8000 zł (10000 zł – 2000 zł) I konieczność zapłaty podatku następuje w momencie rozliczenia rocznego. 

Co wlicza się w koszt kryptowaluty? 

Kosztami obniżającymi przychód w przypadku kryptowalut są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z ich nabyciem oraz sprzedażą. W przypadku sprzedaży będzie to m. in. koszt ogłoszenia.

Do kosztów uzyskania przychodu nie możemy natomiast zaliczyć:

Jaka jest data poniesienia kosztu kryptowaluty?

Rozliczając PIT, ważna jest data poniesienia kosztu, który rozliczamy. Jako datę przyjmuje się tą, która widnieje na fakturze bądź dokumencie potwierdzającym zakup. Jeśli jednak zakup pochodzi od niezidentyfikowanego źródła i nie jest potwierdzony rachunkiem, wówczas jako datę przyjmuje się dzień, w którym obciążone zostało kosztem nasze konto. 

Jakie dokumenty potwierdzają nabycie kryptowaluty i są podstawą do rozliczenia?

By rozliczyć kryptowalutę, potrzebne są dane, takie jak:

Rozliczając PIT pamiętaj, by przekazać 1,5% podatku najbardziej potrzebującym. Wesprzyj Szlachetną Paczkę i działaj realnie.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Aby wygodnie rozliczyć kryptowaluty w PIT-38 skorzystaj z bezpłatnego programu PITax, który pomoże Ci odliczyć wszystkie przysługujące Ci ulgi: