Jak wykonać przelew do Urzędu Skarbowego?

W jakich okolicznościach podatnik będzie musiał wykonać przelew do urzędu skarbowego?  
W wyniku złożonego zeznania podatkowego, może się okazać, że podatnik powinien uiścić podatek. 

Jak zapłacić podatek 

Zobowiązanie podatkowe można uregulować na dwa sposoby: 

Jak zapłacić podatek do urzędu skarbowego przez internet 

Od 1 stycznia 2020, każdy podatnik stał się posiadaczem IRP (Indywidualnego rachunku podatkowego). Na ten rachunek należy wpłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). 

Aby poznać numer swojego mikrorachunku, należy udać się do najbliższego urzędu skarbowego lub skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego. W urzędzie skarbowym, urzędnik po zweryfikowaniu numeru PESEL podatnika, poda przypisany do niego numer. Natomiast generator mikrorachunku jest dostępny online. Warto skorzystać z generatora za pośrednictwem strony rządowej, ponieważ alternatywne generatory nie gwarantują bezpieczeństwa danych, które wprowadzamy. 

Po zalogowaniu się do swojego banku za pomocą strony internetowej lub aplikacji mobilnej, wybieramy opcję przelewu podatkowego. W kolejnym kroku, podatnik musi wybrać z tytułu jakiego podatku wykonuje przelew.  

Jak wypełnić przelew na mikrorachunek 

Po zalogowaniu na stronę banku i wybraniu opcji przelewu podatkowego należy wprowadzić następujące dane: 

Jeśli korzystasz z platformy rządowej e-PIT i chcesz uregulować swój podatek, przelew możesz wykonać również za pośrednictwem tej platformy. 

Niedopłata podatku PIT 37 od jakiej kwoty

Ustawodawca nie określił w przepisach minimalnej kwoty podatku, której niedopłatę należy uregulować. Obowiązkowi zapłaty podlega niedopłata podatku w wysokości nawet 1 zł.

Jeśli otrzymałeś z ZUS PIT-40A z którego wynika kwota do zapłaty oraz otrzymana emerytura jest jedynym twoim źródłem dochodu to nie wpłacasz podatku do urzędu skarbowego. ZUS sam pomniejszy twoją emeryturę o podatek w marcu lub w kwietniu.

Przekazując 1,5% podatku w zeznaniu rocznym, działaj realnie! Wesprzyj Szlachetną Paczkę.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku