Skąd pobrać PIT-11

PIT-11 to formularz będący informacją o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W artykule tym omówimy, czy można znaleźć formularz PIT-11 online (np. na stronie urzędu skarbowego) i jak go pobrać, a jeśli nie to skąd w zasadzie należy go wziąć.

PIT-11 – co to jest?

PIT-11 to formularz informacyjny, który pracodawca przekazuje swoim pracownikom, zawierający informacje o uzyskanym dochodzie oraz odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dokument ten jest niezbędny przy rozliczeniu podatku dochodowego. To na podstawie otrzymanego od pracodawcy formularza PIT-11 wypełnisz swój PIT. Jeżeli pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, otrzymasz kilka takich formularzy i odpowiednie sumy wpiszesz do wypełnianego przez siebie formularza PIT.

Jak pobrać PIT-11 z urzędu skarbowego

Czy można pobrać PIT-11 z urzędu skarbowego? Tak naprawdę w praktyce nie jest, tak że formularz PIT-11 pobiera się z urzędu skarbowego. PIT-11, zawierający informacje o dochodach i składkach pracownika, jest przesyłany przez pracodawcę, a nie przez urząd skarbowy. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć ten dokument zatrudnianemu przez siebie pracownikowi do końca lutego każdego roku, umożliwiając mu tym samym skuteczne rozliczenie podatku. Warto zaznaczyć, że ostatni dzień lutego to termin przesłania formularza PIT-11 do pracownika. Wcześniej, bo do końca stycznia płatnik jest obowiązany przesłać ten formularz do urzędu skarbowego, jednak bynajmniej nie jest to jednoznaczne z tym, że PIT-11 pobierzemy ze strony urzędu skarbowego. 

Gdzie znaleźć PIT-11?

Przesłanie może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej, zależnie od uzgodnień. Przykładowo, formularz PIT-11 może zostać wysłany w formie listownej (na wskazany przez pracownika adres) lub za pośrednictwem maila. Co więcej, możliwe jest, że Twój pracodawca przekaże Ci ten dokument osobiście. Jeżeli nie otrzymałeś formularza PIT-11 w wymaganym terminie, powinieneś skonsultować się ze swoim pracodawcą, ponieważ przekazanie Ci formularza PIT-11 jest jego obowiązkiem. Możesz na przykład wysłać mu ponaglenie w formie listu poleconego, albo nawet zgłosić fakt nieotrzymania formularza PIT-11 do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że formularza tego nie otrzymają pracownicy, w przypadku których wynagrodzenie za wykonaną pracę było niższe niż 200 złotych.  

Jak pobrać PIT gdy pracodawca go nie przesłał?

W przypadku, jeżeli pomimo grożących mu za to kar pracodawca nie wysłał Ci formularza PIT-11 w wymaganym terminie, warto skorzystać z usługi Twój e-PIT. Powinieneś znaleźć tam wstępnie wypełniony formularz, dzięki czemu wywiążesz się z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego (chyba że pracodawca nie dopełnił także innych obowiązków). Jeżeli pracodawca wysłał PIT-11 do urzędu skarbowego to znajdziesz go po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT w zakładce “Dokumenty źródłowe”. W przypadku niektórych formularzy PIT jest tak, że nawet, jeżeli nie podejmiesz żadnych działań, zeznanie podatkowe złoży się automatycznie z dniem upływu terminu na złożenie danego zeznania. Innym sposobem poradzenia sobie z faktem nieprzesłania formularza PIT-11 jest wypełnienie właściwego formularza PIT na podstawie kwot oszacowanych na podstawie innych dokumentów. 

Pobieranie PIT-11 z gov.pl

Jesteś płatnikiem składek i nie wiesz skąd pobrać formularz PIT-11? To bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz na rządową stronę Formularze do druku PIT (podatki.gov.pl) i wybierzesz formularz, który Cię interesuje, w tym przypadku PIT-11, aktualny na dany rok podatkowy. Pamiętaj, że płatnik składek obowiązany jest wysłać formularz PIT-11 do urzędu skarbowego drogą elektroniczną, a dopiero w przypadku wysyłania formularzy do pracowników dopuszczalne są różne możliwe formy przekazania, wskazane wyżej. 

Przekaż 1,5% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego

Pamiętaj, że wypełniając zeznania PIT, zazwyczaj masz prawo oddać 1,5% na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jako, że to 1,5% stanowi część podatku, który i tak obowiązany jesteś uiścić, nic Cię to nie kosztuje, a możesz tym sposobem pomóc osobom, które najbardziej tego potrzebują. Zachęcamy, abyś swoje 1,5% oddał na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA – podmiotu, który organizuje Szlachetną Paczkę – akcję charytatywną, która w 2023 roku pomogła ponad 17000 rodzinom. Aby to zrobić, wypełniając odpowiedni formularz, wpisz w wyznaczone miejsce KRS 0000050905. Z góry dziękujemy!