ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POJEDYNKĘ?

Moda na odpowiedzialny biznes nie przemija. CSR to słowo klucz, które przewija się kontekście wielokierunkowych działań coraz większej liczby firm działających na rynku polskim. I, o ile w latach 90-tych CSR postrzegany był jako akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, i de facto z odpowiedzialnością społeczną miał niewiele wspólnego, to dzisiaj jest to coś więcej.

ODPOWIEDZIALNY BIZNES: MODA, MISJA CZY WYMÓG WSPÓŁCZESNOŚCI?

Dzisiaj wiadomo już, że CSR na całym świecie jest jednym z kluczowych elementów planowania strategii rozwoju tak dużych, jak również średnich i małych firm. W Polsce sztuki tej ciągle się uczymy. Pokazują to chociażby badania przeprowadzone przez PARP, wg. której jedynie 31 proc. przedstawicieli polskich firm wie, co oznacza pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. W większości, bo aż w 70 proc., były to duże przedsiębiorstwa mające swoje siedziby poza granicami naszego kraju.

Jak zatem budować działania oparte o dobre praktyki? Coraz więcej firm, partnerów społecznych dobiera spośród organizacji pozarządowych. W tym świetle organizacje NGO to bardzo ważny partner dla biznesu. To one często identyfikują ważne problemy społeczne. Co więcej mają doświadczenie w ich weryfikacji. Nierzadko także lata działalności pozwoliły na wykształcenie programów służących ich rozwiązywaniu. I tak np. SZLACHETNA PACZKA pomaga Rodzinom w potrzebie, zapobiega wykluczeniu społecznemu tych, którzy chwilowo mają pod górkę. Z takiej współpracy płynie wielopoziomowa korzyść wszystkich grup w tę współpracę zaangażowanych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY PRZEKŁADA SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W NAS

Firma odpowiedzialna społecznie to taka, która w swoich działaniach uwzględnia dobro wielu grup interesariuszy, podejmując aktywności na rzecz społeczności, w której funkcjonuje na co dzień, ekologii czy edukacji, a także angażując się w filantropię. Jest jeszcze jedna kluczowa grupa, o której nie wolno zapominać. To pracownicy. Realizowana strategia społecznej odpowiedzialności buduje także wizerunek wewnątrz firmy, w której ludzie chcą pracować i czują się w niej dobrze. Wspólne działania, zwłaszcza dla szlachetnego celu, integrują zespół i sprawiają, że zaczynamy brać odpowiedzialność nie tylko za siebie nawzajem w pracy, ale także za społeczność w której żyjemy. A ZATEM?

Społeczna odpowiedzialność to coś więcej niż jednorazowa akcja sponsoringowa. To długoletnie, konsekwentne budowanie relacji, tak wewnątrz firmy, jak i z jej otoczeniem. Jedynie wpisana w strategię rozwoju, społeczna odpowiedzialność będzie inwestycją, która na szansę nie tylko zwrócić się, ale przynosić korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Renata Poreda

Chcesz, aby Twoja firma dołączyła do SZLACHETNEJ PACZKI?