PACZKA Biznesu – kształtowanie kompetencji biznesowych

 

Paczka Biznesu w skrócie

Zmiana

PACZKA Biznesu to dalsza praca z rodziną, która otrzymała impuls do zmiany. Kształtujemy rodzinę rozwijając w niej kompetencje biznesowe.

Szkolenia

PACZKA Biznesu to przekazywanie kompetencji biznesowych wszystkim wolontariuszom SZLACHETNEJ PACZKI. Później wolontariusze dzielą się wiedzą z rodzinami.

Spotkanie z Rodziną

Szeroki audyt, indywidualne spotkania rodziny z wolontariuszem pozwalają poszukać możliwości. Zadaniem Wolontariusza jest pokazanie, że zawsze się da, a człowiek uczy się przez całe życie.

Realny wpływ

W PACZCE Biznesu mamy realny wpływ na wychodzenie rodzin z biedy. Przekazujemy im wiedzę, umiejętności, ale przede wszystkim budujemy postawę pozwalającą więcej zarabiać i racjonalnie wydawać.

O projekcie