Brand

PACZKA LEKARZY

lepszy jeden życzliwy lekarz, niż 100 przychodni

O PROJEKCIE

PACZKA LEKARZY to pomoc lekarzy‑wolontariuszy konkretnym osobom. Odkryliśmy, że choroba jest jednym ze źródeł biedy. Staje się też więzieniem. Szczególnie wtedy, gdy brakuje kogoś, kto mógłby przyprowadzić chorego przez proces leczenia. Taką rolę może odegrać lekarz w ramach PACZKI Lekarzy. Wierzymy, że jeden dobry, zaangażowany lekarz, może zdziałać więcej niż sto przychodni. Szukamy współczesnych Judymów!

Choroba i niepełnosprawność to najliczniejsza kategoria rodzin włączanych do SZLACHETNEJ PACZKI. Z poważnym problemem zdrowotnym zmaga się na co dzień aż sześć na dziesięć rodzin uczestniczących w projekcie. Wiele z nich nie wie, gdzie szukać pomocy albo ją na nią nie stać. Dla wielu fizyczna dolegliwość to przyczyna depresji i wykluczenia społecznego.

CEL PACZKI LEKARZY

Celem PACZKI Lekarzy jest wyprowadzenie z biedy osób, dla których barierą jest choroba.

Mamy XXI wiek. Teraz choroby się leczy. Gorzej, jeśli ktoś nie umie odnaleźć się w systemie ochrony zdrowia, lub system „nie przewiduje efektywnej pomocy”. Czyli system sobie, a chory sobie.

Naszym celem jest pomoc jak największej ilości osób, które mają problemy zdrowotne, a są w PACZCE. Naszym celem jest również stworzenie „siatki” fajnych lekarzy. Chcemy też, aby lekarze mieli okazję by pokazać, jak rozumieją swoje powołanie. Chcemy stworzyć nowy trend wśród lekarzy.

ETAPY PROJEKTU

MĄDRA POMOC

Wolontariusze spotykając się z rodzinami włączonymi do SZLACHETNEJ PACZKI, określają ich potrzeby i wskazują, dla których rodzin PACZKA Lekarzy jest wsparciem, które pomoże wyjść z życiowych trudności.

SPOTKANIE Z RODZINĄ

Do rodziny włączonej w PACZKĘ LEKARZY jej opiekun – wolontariusz, który pracował z rodziną w czasie SZLACHETNEJ PACZKI – wprowadza lekarza-wolontariusza. Pierwsze spotkanie odbywa się w domu rodziny. Lekarz poznaje historię drogi medycznej rodziny i określa, czy i jak jest w stanie pomóc.

PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER

Lekarz skupia się na rozwiązaniu jednego, konkretnego problemu i bierze odpowiedzialność za wyeliminowanie bądź zminimalizowanie bariery zdrowotnej, która znacząco wpływa na sytuację członka rodziny, objętego projektem.

WSPÓŁPRACA

W zależności od tego, jak bardzo skomplikowany jest problem, z którym zmaga się członek rodziny objętej PACZKĄ LEKARZY, jeśli zarówno ona jak i lekarz-wolontariusz będą widzieli szansę na jego wspólne przezwyciężenie, współpraca może trwać długofalowo.

JAK PACZKA LEKARZY DZIAŁA W PRAKTYCE

Indywidualne podejście

Jeden lekarz-wolontariusz pracuje tylko z jedną rodziną i pomaga w rozwiązaniu jednego problemu. Nie zajmuje się wszystkimi kłopotami ze zdrowiem w rodzinie.

Szukanie rozwiązań

Jeśli lekarz-wolontariusz sam nie jest w stanie pomóc, może być dla rodziny przewodnikiem w skomplikowanym świecie procedur związanych ze służbą zdrowia. Wskazuje, gdzie szukać dalszej pomocy, jakie badania zrobić, do kogo i jak się zwrócić.

Komfort, bezpieczeństwo i zaufanie

Pierwsze spotkanie z lekarzem odbywa się w towarzystwie wolontariusza, którego rodzina już zna. Ma im to pomóc otworzyć się na lekarza i zminimalizować ewentualny wstyd.

Wielostronne wsparcie

Lekarz-wolontariusz, oprócz tego, że zajmuje się konkretnym problemem rodziny, uczy ją także zdrowego trybu życia oraz może zaproponować wsparcie psychologiczne, poprzez wskazanie dostępnych kierunków działania.
DLACZEGO PACZKA LEKARZY JEST POTRZEBNA

2015 r. 2016 r.
Liczba rodzin włączonych do SZLACHETNEJ PACZKI w kategorii „Choroba i niepełnosprawność”: 7554 8525
Liczba rodzin włączonych do SZLACHETNEJ PACZKI w kategorii „Chore lub niepełnosprawne dziecko”: 4575 3445

WIĘCEJ INFORMACJI

Katarzyna Dąbek
Stowarzyszenie WIOSNA
wolontariusz@wiosna.org.pl
Pomagaj z PACZKĄ przez cały rok!
WPŁAĆ, BY POMÓC