PACZKA Lekarzy – Lekarze pomagają

 

Harmonogram projektu
21.11.2016 - 28.02.2017
Przyjmowanie zgłoszeń lekarzy.
06.12.2016 - 05.03.2017
Spotkanie lekarza z Zastępcą Koordynatora Wojewódzkiego.
Od 01.04.2017
Spotkanie lekarza z rodziną.
STREFA LEKARZA - rekrutacja

Podejmij decyzję

PACZKA Lekarzy to branie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Podejmij tę decyzję świadomie.

Spotkanie z rodziną

Jeden lekarz-wolontariusz pracuje tylko z jedną rodziną.

Pomóż przezwyciężyć barierę

Lekarz-wolontariusz bierze odpowiedzialność za wyeliminowanie bądź zminimalizowanie bariery, która znacząco wpływa na sytuację członka rodziny, objętego projektem PACZKA Lekarzy.

Przeżyj zmianę

W PACZCE Lekarzy zachodzi realna zmiana, nie tylko w życiu osoby objętej pomocą, ale też w sytuacji rodziny i w samym wolontariuszu.

Dołączam! >>
O projekcie

Dołącz do tegorocznej edycji PACZKI Lekarzy.
Rekrutacja już trwa!
Zgłoś się >>