O PROJEKCIE

Paczka Lekarzy to pomoc lekarzy wolontariuszy konkretnym osobom. Odkryliśmy, że choroba jest jednym ze źródeł biedy. Staje się też więzieniem. Szczególnie wtedy, gdy brakuje kogoś, kto mógłby przyprowadzić chorego przez proces leczenia czy rehabilitacji. Taką rolę może odegrać lekarz w ramach Paczki Lekarzy. Wierzymy, że jeden dobry, zaangażowany lekarz, może zdziałać więcej niż sto przychodni. Szukamy współczesnych Judymów.


Choroba i niepełnosprawność to najliczniejsza kategoria rodzin włączanych do SZLACHETNEJ PACZKI. Z poważnym problemem zdrowotnym zmaga się na co dzień aż sześć na dziesięć rodzin uczestniczących w projekcie. Wiele z nich nie wie, gdzie szukać pomocy albo ją na nią nie stać. Dla wielu fizyczna dolegliwość to przyczyna depresji i wykluczenia społecznego.

CEL PACZKI LEKARZY

Naszym celem jest niesienie pomocy lekarskiej rodzinom, które mają pod swoją opieką osoby niepełnosprawne lub obłożnie chore i zostały włączone do Szlachetnej Paczki. Lekarze, rehabilitanci i fizjoterapeuci-wolontariusze pomagają w pierwszej kolejności tym, którzy na co dzień nie mają czasu myśleć o sobie i zadbać o zdrowie. Pomagają również ich bliskim. Chcemy przezwyciężać bariery medyczne i nieść ulgę w cierpieniu, by ułatwiać uwalnianie się z biedy.

Naszym celem jest również stworzenie siatki fajnych lekarzy. Chcemy, aby lekarze i rehabilitanci mieli okazję pokazać, jak rozumieją swoje powołanie.

ETAPY PROJEKTU

MĄDRA
POMOC

Wolontariusze spotykając się z rodzinami włączonymi do Szlachetnej Paczki, określają ich potrzeby i wskazują, dla których rodzin Paczka Lekarzy jest wsparciem, które pomoże wyjść z życiowych trudności.

SPOTKANIE
Z RODZINĄ

Do rodziny włączonej w Paczkę Lekarzy jej opiekun – wolontariusz, który pracował z rodziną w czasie Szlachetnej Paczki – wprowadza fizjoterapeutę lub lekarza-wolontariusza. Pierwsze spotkanie odbywa się w domu rodziny. Lekarz poznaje historię drogi medycznej rodziny i określa, czy i jak jest w stanie pomóc.

PRZEZWYCIĘŻANIE
BARIER

Lekarz skupia się na rozwiązaniu jednego, konkretnego problemu i bierze odpowiedzialność za wyeliminowanie bądź zminimalizowanie bariery zdrowotnej, która znacząco wpływa na sytuację członka rodziny, objętego projektem.

WSPÓŁPRACA
 

W zależności od tego, jak bardzo skomplikowany jest problem, z którym zmaga się członek rodziny objętej Paczką Lekarzy, jeśli zarówno ona jak i rehlekarz-wolontariusz będą widzieli szansę na jego wspólne przezwyciężenie, współpraca może trwać długofalowo.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

JAK PACZKA LEKARZY DZIAŁA W PRAKTYCE

Indywidualne podejście

Jeden lekarz-wolontariusz pracuje tylko z jedną rodziną i pomaga w rozwiązaniu jednego problemu. Nie zajmuje się wszystkimi kłopotami ze zdrowiem w rodzinie.

Indywidualne podejście

Szukanie rozwiązań

Jeśli lekarz-wolontariusz sam nie jest w stanie pomóc, może być dla rodziny przewodnikiem w skomplikowanym świecie procedur związanych ze służbą zdrowia. Wskazuje, gdzie szukać dalszej pomocy, jakie badania zrobić, do kogo i jak się zwrócić.

Szukanie rozwiązań

Komfort, bezpieczeństwo i zaufanie

Pierwsze spotkanie z lekarzem odbywa się w towarzystwie wolontariusza, którego rodzina już zna. Ma im to pomóc otworzyć się na lekarza i zminimalizować ewentualny wstyd.

Komfort, bezpieczeństwo i zaufanie

Wielostronne wsparcie

Lekarz-wolontariusz, oprócz tego, że zajmuje się konkretnym problemem rodziny, uczy ją także zdrowego trybu życia oraz może zaproponować wsparcie psychologiczne, poprzez wskazanie dostępnych kierunków działania.

Wielostronne wsparcie
email ikona
Chcesz się dowiedzieć więcej?
Napisz do nas:

[email protected]

Paczka działa przez cały rok.

Wesprzyj rozwój Paczki Lekarzy.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM