Brand

POMOC BIEDNYM I UBOGIM

Łączy rodziny w potrzebie, darczyńców i wolontariuszy. Pomaga tym, którzy potrzebują pomocy, choć nie wyciągają po nią ręki. Przynosi radość i siłę. Sprawia, że zaczyna istnieć najpiękniejsza relacja, jaka może łączyć człowieka z człowiekiem.

SZLACHETNA PACZKA, to ogólnopolski projekt pomocy biednym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany od 2001 roku z inicjatywy ks. Jacka WIOSNY Stryczka. Paczka łączy tysiące osób: wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców oraz ugobie rodziny. Głównym założeniem projektu jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była skuteczna i sensowna oraz odpowiadała na konkretne potrzeby. Paczka to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim impuls i siła do działania, przezwyciężania beznadziejności życia codziennego i sygnał, że rodziny nie są same.

POMOC DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Wolontariusze szukają prawdziwej biedy, cichej i skromnej, chcą znaleźć tych najbardziej potrzebujących. Spotykają się z rodzinami, poznają konkretne potrzeby, a następnie decydują o włączeniu ich do projektu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny, zaś same potrzebujące rodziny oprócz pomocy materialnej otrzymują także impuls do zmiany.

Paczka realizuje misję inspirowania ludzi do stawania się bohaterami i wygrywania swojego życia. To również pomoc we wzrastaniu trzech grup społecznych: wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie. Wszystkie te osoby wzajemnie na siebie wpływają, Paczka pośredniczy w ich kontakcie i daje szansę na spotkanie.

JAKIE MA WYNIKI?

SZLACHETNA PACZKA ma już 14 lat. Po raz pierwszy została zorganizowana przez grupę studentów duszpasterstwa akademickiego w Krakowie i obdarowała 30 ubogich rodzin. Obecnie jest projektem ogólnopolskim o coraz większym zasięgu – tylko w tym roku Paczka dotarła do 17684 rodzin w potrzebie, czyli około 70 tysięcy osób. Paczki robiło prawie 530 500 darczyńców, a średnio pomoc dla jednej rodziny przygotowywało 30 osób. Łączna wartość przekazanej pomocy wyniosła 33 123 005 zł, a średnia wartość paczki dla jednej rodziny 1873 zł.

Chcesz, aby Twoja firma dołączyła do SZLACHETNEJ PACZKI?