Jak skutecznie pomagać potrzebującym? Poprzez wolontariat!

Wielu z nas dochodzi do etapu, w którym chcemy pożytecznie wykorzystać wolny czas pomagając innym, robiąc coś, co ma znaczenie. Zadajemy sobie wtedy często pytanie jak skutecznie pomagać potrzebującym – być częścią czegoś większego i mieć pewność, że nasze wysiłki nie idą na darmo. Doświadczenia z wielu lat organizacji programów Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości dowodzą, że jednym z najbardziej efektywnych sposobów na niesienie pomocy jest dobrze zorganizowany i celowy wolontariat.

pomoc potrzebującym ze Szlachetną Paczką wolontariat

Działając jako Wolontariuszka lub Wolontariusz nie tylko pomagasz potrzebującym, ale również sobie. Zyskujesz poczucie wpływu na losy konkretnych osób, przeżywasz satysfakcję i zdobywasz cenne doświadczenia. Będąc Wolontariuszem w Szlachetnej Paczce, wpływasz na realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących Rodzin, a w Akademii Przyszłości wspierasz Dzieci, którym brakuje wiary w siebie.

Jak skutecznie pomagać potrzebującym ze Szlachetną Paczką?

Szlachetna Paczka, działająca od 2001 roku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Adresatami pomocy są osoby najbardziej potrzebujące, do których co roku docierają Wolontariusze – odwiedzają zgłoszone Rodziny, poznają ich historie oraz potrzeby i decydują o formie wsparcia.

Jaka jest skuteczność takich działań? Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy w roku 2020:

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości
i pomagaj Rodzinom oraz Dzieciom w potrzebie.

Dlaczego Szlachetna Paczka pomaga potrzebującym tak skutecznie?

Jednym z czynników wpływających na dużą efektywność działań Paczki jest wysoka rozpoznawalność projektu i zaufanie jakim się cieszy. Co roku dziesiątki tysięcy Wolontariuszy i Darczyńców angażują się w tę akcję, czy to indywidualnie, czy też w sposób zorganizowany, w ramach wspólnej inicjatywy szkoły bądź firmy.

Równie ważne jest działanie we współpracy z lokalnymi społecznościami – miejscowymi placówkami pomocowymi, edukacyjnymi, pedagogami, ośrodkami pomocy społecznej, parafiami itd. Osoby działające w tych instytucjach są w stanie najlepiej wskazać rodziny potrzebujące pomocy, ponieważ mają z nimi kontakt na co dzień i znają ich historie.

Dzięki temu Wolontariusze mogą docierać do osób najbardziej potrzebujących i weryfikować, czy kwalifikują się one do objęcia pomocą Szlachetnej Paczki. W ramach tego procesu Wolontariusze sprawdzają:

Poprzez tak szczegółową weryfikację Darczyńcy mają pewność, iż ich pomoc trafia do najbardziej potrzebujących.

pomoc potrzebującym przez wolontariat

Jak skutecznie pomagać potrzebującym z Akademią Przyszłości?

Działający od roku 2003 projekt Akademia Przyszłości realizowany jest w ścisłej współpracy ze szkołami, dzięki czemu dociera bezpośrednio do Dzieci, które mają trudności z nauką, niską samooceną bądź relacjami. Dzięki Akademii w życiu Dziecka pojawia się Wolontariusz – Tutor, który angażuje swój czas i uwagę, aby być dla niego mądrym towarzyszem.

Poprzez udział w Akademii Przyszłości Dziecko:

W jaki sposób udaje się to osiągnąć z pomocą Wolontariuszy Akademii? W okresie roku szkolnego regularnie, raz w tygodniu spotykają się z Dzieckiem, pomagając mu zmienić mentalność, budując pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

Wolontariusz Akademii Przyszłości jest dla Dziecka Tutorem, którego celem jest poznanie przyczyn trudności które ma Dziecko, wypracowanie klucza do ich rozwiązania oraz utrwalanie jego mocnych stron.

Oprócz tego Wolontariusze działający razem w jednej szkole, w ramach Kolegium, organizują wydarzenia i atrakcje dla Dzieci, w których też biorą udział.

pomoc potrzebującym dzieciom z Akademią Przyszłości

Dlaczego pomoc Akademii Przyszłości jest tak potrzebna? Wynika to ze skali problemów, z którymi borykają się Dzieci wspierane przez Wolontariuszy:

Jak inaczej pomagać potrzebującym?

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą zaangażować się w wolontariat, a szukają sposobów jak skutecznie pomagać potrzebującym, ważne jest aby inicjatywa, którą wspierają była godna zaufania. Stowarzyszenie Wiosna spełnia ten warunek jako organizacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i mająca status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Jeśli nie możesz zaangażować się w wolontariat to możesz wesprzeć Szlachetną Paczkę poprzez wpłatę. To od wsparcia finansowego naszych darczyńców zależy na jaką skalę możemy działać i do ilu rodzin w potrzebie dotrzemy.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości
i pomagaj Rodzinom oraz Dzieciom w potrzebie.