Jak skutecznie pomagać potrzebującym? Poprzez wolontariat!

Wielu z nas dochodzi do etapu, w którym chcemy pożytecznie wykorzystać wolny czas pomagając innym, robiąc coś, co ma znaczenie. Zadajemy sobie wtedy często pytanie jak skutecznie pomagać potrzebującym – być częścią czegoś większego i mieć pewność, że nasze wysiłki nie idą na darmo. Doświadczenia z wielu lat organizacji programów Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości dowodzą, że jednym z najbardziej efektywnych sposobów na niesienie pomocy jest dobrze zorganizowany i celowy wolontariat.

pomoc potrzebującym ze Szlachetną Paczką wolontariat

Działając jako Wolontariuszka lub Wolontariusz nie tylko pomagasz potrzebującym, ale również sobie. Zyskujesz poczucie wpływu na losy konkretnych osób, przeżywasz satysfakcję i zdobywasz cenne doświadczenia. Będąc Wolontariuszem w Szlachetnej Paczce, wpływasz na realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących Rodzin, a w Akademii Przyszłości wspierasz Dzieci, którym brakuje wiary w siebie.

Jak skutecznie pomagać potrzebującym ze Szlachetną Paczką?

Szlachetna Paczka, działająca od 2001 roku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Adresatami pomocy są osoby najbardziej potrzebujące, do których co roku docierają Wolontariusze – odwiedzają zgłoszone Rodziny, poznają ich historie oraz potrzeby i decydują o formie wsparcia.

Jaka jest skuteczność takich działań? Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy w roku 2022:

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości
i pomagaj Rodzinom oraz Dzieciom w potrzebie.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości

Dlaczego Szlachetna Paczka pomaga potrzebującym tak skutecznie?

Jednym z czynników wpływających na dużą efektywność działań Paczki jest wysoka rozpoznawalność programu i zaufanie jakim się cieszy. Co roku dziesiątki tysięcy Wolontariuszy i Darczyńców angażują się w tę akcję, czy to indywidualnie, czy też w sposób zorganizowany, w ramach wspólnej inicjatywy szkoły bądź firmy.

Równie ważne jest działanie we współpracy z lokalnymi społecznościami – miejscowymi placówkami pomocowymi, edukacyjnymi, pedagogami, ośrodkami pomocy społecznej, parafiami itd. Osoby działające w tych instytucjach są w stanie najlepiej wskazać Rodziny potrzebujące pomocy, ponieważ mają z nimi kontakt na co dzień i znają ich historie.

Dzięki temu Wolontariusze mogą docierać do osób najbardziej potrzebujących i weryfikować, czy kwalifikują się one do objęcia pomocą Szlachetnej Paczki. W ramach tego procesu Wolontariusze sprawdzają:

Poprzez tak szczegółową weryfikację Darczyńcy mają pewność, iż ich pomoc trafia do najbardziej potrzebujących.

pomoc potrzebującym przez wolontariat

Jak skutecznie pomagać potrzebującym z Akademią Przyszłości?

Działający od roku 2003 program Akademia Przyszłości realizowany jest w ścisłej współpracy ze szkołami, dzięki czemu dociera bezpośrednio do Dzieci, które mają trudności z nauką, niską samooceną bądź relacjami. Dzięki Akademii w życiu Dziecka pojawia się Wolontariusz, który angażuje swój czas i uwagę, aby być dla niego mądrym towarzyszem.

Poprzez udział w Akademii Przyszłości Dziecko:

W jaki sposób udaje się to osiągnąć z pomocą Wolontariuszy Akademii? W okresie roku szkolnego regularnie, raz w tygodniu na terenie szkoły spotykają się z Dzieckiem, pomagając mu zmienić mentalność, budując pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

Celem Wolontariusza Akademii Przyszłości jest poznanie przyczyn trudności które ma Dziecko, wypracowanie klucza do ich rozwiązania oraz utrwalanie jego mocnych stron.

Oprócz tego Wolontariusze działający razem w jednej szkole, w ramach Kolegium, organizują wydarzenia i atrakcje dla Dzieci, w których też biorą udział.

pomoc potrzebującym dzieciom z Akademią Przyszłości

Dlaczego pomoc Akademii Przyszłości jest tak potrzebna?

Wynika to ze skali problemów, z którymi borykają się Dzieci wspierane przez Wolontariuszy:

Jak inaczej pomagać potrzebującym?

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą zaangażować się w wolontariat, a szukają sposobów jak skutecznie pomagać potrzebującym, ważne jest aby inicjatywa, którą wspierają była godna zaufania. Stowarzyszenie WIOSNA spełnia ten warunek jako organizacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i mająca status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Jeśli nie możesz zaangażować się w wolontariat to możesz wesprzeć Szlachetną Paczkę poprzez wpłatę. To od wsparcia finansowego naszych Darczyńców zależy na jaką skalę możemy działać i do ilu Rodzin w potrzebie dotrzemy.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości
i pomagaj Rodzinom oraz Dzieciom w potrzebie.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości