Regulamin Promocji Visa Mobile
pomaga ze Szlachetną Paczką 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady Promocji Visa Mobile pomaga ze Szlachetną Paczką.  
 1. Organizatorem Promocji jest Stowarzyszenie Wiosna.  
 1. Promocja obowiązuje w okresie od 07.12.2022 do wyczerpania puli transakcji kwalifikujących się do Promocji Visa Mobile pomaga ze Szlachetną Paczką, zgodnie z punktem 6 poniżej, ale nie dłużej niż do 31.01.2023 r. 
 1. Udział w Promocji Visa Mobile pomaga ze Szlachetną Paczką mogą wziąć osoby, które aktywowały i są użytkownikami usługi Visa Mobile. 
 1. W ramach Promocji, pod warunkiem zastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu usługi Visa Mobile, każda darowizna w wysokości co najmniej 10 zł dokonana poprzez usługę Visa Mobile na rzecz Programu Szlachetna Paczka zostanie powiększona o dodatkowe 10 zł na ten sam cel. 
 1. Organizator przewidział, że powiększonych o dodatkowe 10 zł zgodnie z punktem 5 powyżej, zostanie 2.000 (dwa tysiące) transakcji, kwalifikujących się do Promocji Visa Mobile pomaga ze Szlachetną Paczką, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia opisanej wyżej puli transakcji kwalifikujących się do Promocji Visa Mobile pomaga ze Szlachetną Paczką. 
 1. Aby dokonać płatności w ramach Promocji Visa Mobile pomaga ze Szlachetną Paczką: 
 1. Uczestnikiem promocji może być każdy kto:  
 1. Visa Mobile to szybki i bezpieczny sposób dokonywania płatności online. Po założeniu konta w aplikacji Visa Mobile i dodaniu karty Visa, by wykonać płatność, należy wybrać Visa Mobile spośród dostępnych metod płatności, wpisać numer telefonu, a następnie potwierdzić w aplikacji. Płatność potwierdzasz na swoim urządzeniu mobilnym, dlatego będziesz jedyną osobą posiadającą tam dostęp. Nie ma potrzeby wpisywania numeru karty i innych informacji przy każdej transakcji.  
 1. Wszystkie środki zebrane w czasie Kampanii zostaną przekazane na działalność Programu Szlachetna Paczka 
 1. Wszelkie zapytania należy kierować na adres mailowy: [email protected] 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie (31-031) przy ul. Berka Joselewicza 21. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją Promocji i przez czas jej trwania. Przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych, ich poprawiania bądź usunięcia.  Więcej o tym jak przetwarzamy dane osobowe: https://www.wiosna.org.pl/polityka-prywatnosci/