Black Rack

„Black Rack specjalizuje się w świadczeniu usług informatycz­nych, tworząc dla swoich klientów op­tymalną i bezpieczną infrastrukturę IT. Administracja serwerami, wirtuali­zacja systemów, Proxmox VE, usługi DEVOps i wiele innych. Black Rack działa systemowo – projektuje odpowiednią i skalowaną infrastrukturę IT, tworzy środowisko dopasowane do charakteru organizacji i dba, by wprowadzane zmiany nie zakłócały działalności biznesowej.

Opra­cowane dla Szlachetnej Paczki głów­ne systemy IT są zintegrowane z zewnętrznymi usługami (płatności, e­learningu, systemy ankietowe), co przekłada się na utrzymywanie ponad 25 aplikacji wraz z dwoma środowi­skami testowymi dla każdej z nich. Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie!”