Fundacja Deloitte

Deloitte wierzy, że największy wpływ na społeczeństwo ma wtedy, gdy pracownicy wykorzystują swoje umiejętności i wiedzę by pomagać innym. Dlatego w zespole Deloitte tradycja zaangażowania w Szlachetną Paczkę ma już kilka lat. Od 2021 roku w te działania włączyła się nowopowstała Fundacja Deloitte, która wspólnie z Stowarzyszeniem WIOSNA wspiera zespoły pracowników z Deloitte w przygotowaniu Szlachetnej Paczki.