Inter Cars

Fundacja Inter Cars została powołana w maju 2021 roku, w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars S.A. Od początku działalności aktywnie wspiera naszą akcję, m.in. poprzez organizację zbiórek charytatywnych wśród społeczności pracowników i klientów. Kontynuuje tym samym tradycję rozpoczętą przez Fundatora, który od lat wspierał Szlachetną Paczkę.

W czerwcu 2022 roku, gdy Szlachetna Paczka uruchomiła specjalną edycję programu skierowaną do rodzin uchodźczych z Ukrainy, pracownicy Grupy Inter Cars zaangażowali się w pomoc osobom dotkniętym skutkami wojny.