Kompania Piwowarska

Zaangażowanie pracowników Kompanii Piwowarskiej w Szlachetną Paczkę jest już kilkuletnią tradycją. Od 2016 roku wolontariusze Kompanii Piwowarskiej wybierają Rodziny, które potrzebują pomocy. Każdego roku w akcję angażuje się ponad połowa pracowników, co czyni Szlachetną Paczkę najliczniejszą inicjatywą wolontariacką w firmie. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie- życzymy powodzenia i wielu wzruszeń z niesienia pomocy w 2021 roku.