Orange

Wiodący operatorzy sieci komórkowych, w tym Orange, wsparli działania Stowarzyszenia WIOSNA, udostępniając nieodpłatnie numer SMS do zbiórki pieniędzy na organizację projektu. Orange wspiera SZLACHETNĄ PACZKĘ i przekazuje swój dochód na jej cel.