T-Mobile

W tym roku T-Mobile dołącza do Szlachetnej Paczki jako Partner Strategiczny . Szlachetną Paczkę i T-Mobile budują relacje, tworzą połączenia, łączą ludzi, wspierają innych w zmienianiu otaczającego świata. A teraz, T-Mobile i Szlachetna Paczka łączą też recykling starych telefonów z realną mądrą pomocą. W okresie świątecznym T-Mobile realizuje kampanię, w ramach której każdy oddany w salonie do recyklingu telefon oznacza wyższe wsparcie jakie T-Mobile przekaże Szlachetnej Paczce. Operator sieci komórkowej może przekazać na rzecz Paczki nawet 1 000 000 zł. W pomoc Szlachetnej Paczce angażują się też sami pracownicy T-Mobile. W ramach wolontariatu pracowniczego w 2023 roku tworzą paczki dla potrzebujących rodzin.